Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Tuesday, 21 May 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 18 mai 2013 #14

Opgesteld door het # rbnews international team en vertaald door @DimitraTheodori

Deze week in het nieuws bij rbnews international: 
  • Staking van leerkrachten in het middelbaar onderwijs krijgt soapachtige trekjes na het besluit van de regering om de staking te verbieden, nog voordat die door de vakbond was uitgeroepen. 
  • Uitermate provocerend gedrag van kamerleden van de Gouden Dageraad in het parlement leiden tot de schorsing van een van hen. Ondertussen duren de moorddadige aanslagen van de nazi-organisatie voort. 
  • Aanhoudende protesten in Skouries: nog drie arrestaties. 
  • Beëindiging van de financiering voor gratis HIV testen bij de HIV centra: “ het land is onbeschermd” zegt de Artsenvereniging van Athene 
  • Nieuwe nationale CAO afgesloten zonder de handtekening van de SEV (Griekse Federatie van Industriële Ondernemers). 
  • Griekse LGBT-gemeenschap opnieuw geconfronteerd met discriminatie, dit maal naar aanleiding van een tv-spot voor het Gay Pride festival in Athene. 
1. Staking leerkrachten voortgezet onderwijs

De kwestie van de staking van leerkrachten in het voortgezet onderwijs tijdens de universitaire toelatingsexamen is deze week uitgegroeid tot een ware soap. De vakbond van leerkrachten in het secundaire onderwijs (OLME) had vorige week zijn samenstellende, lokale afdelingen voorgesteld om vanaf 17 mei in staking te gaan als protest tegen de nieuwe bezuinigingsmaatregelen die de regering wil opleggen aan de onderwijssector.
De Griekse regering reageerde door een civiele mobilisatieorder voor 86.000 docenten in het middelbaar onderwijs uit te vaardigen om de staking te voorkomen. Deze autoritaire maatregel is bedoeld om alleen in het geval van een uiterst dwingende nationale noodsituatie te worden gebruikt.
De preventief ingezette mobilisatieorder veroorzaakte een uitbarsting van sympathie voor de leerkrachten, zowel onder vakbonden en organisaties in Griekenland als in het buitenland. De leraren riepen de centrale vakbonden (GSEE en ADEDY) op om zelf ook een staking uit te roepen als teken van solidariteit met hun acties. De centrale vakbonden wilden echter niet verder gaan dan werkonderbrekingen en een demonstratie op een ander datum dan de aangekondigde datum van 17 mei. Nadat de lokale vakbondsafdelingen massaal voor de staking hadden gestemd, begonnen de overheid en de mainstream media aan een ware lastercampagne tegen de leerkrachten. De dreigende staking werd een centraal thema in de Griekse samenleving. Hoewel er ook vele stemmen waren die de leraren verdedigden, stemde het bestuur van OLME (de overkoepelende vakbond van de leerkrachten van het secundair onderwijs) uiteindelijk tegen de staking. Daarbij beriep het zich op de spelling dat het ontbrak aan "de voorwaarden" die nodig zijn voor een staking. Dit besluit werd veroorzaakt door de facties binnen de vakbond die gelieerd zijn aan ND, PASOK en Syriza.
Ondanks de algehele verontwaardiging die het besluit van OLME onder de leerkrachten veroorzaakte, begonnen de examens normaal op 17 mei.

U kunt meer informatie vinden over de staking van de leraren en de civiele mobilisatieorder op onze blog onder de tag "education" (engels en frans). Ook hier, hier en hier.

2. Provocaties van Gouden Dageraad en immigratie

Nieuwe provocaties vorige week van de Nazi organisatie Gouden Dageraad. Tijdens een debat over het nieuwe anti-racisme wetsvoorstel in het Parlement op vrijdagochtend, uitte GD parlementariër Panagiotis Iliopoulos beledigende en ironische uitspraken aan het adres van de voorzitter van Syriza, de grootste oppositiepartij, Alexis Tsipra. Toen de voorzitter van de Kamer, Yannis Dragasakis, hem tot de orde riep, leidde dat tot felle mondelinge aanvallen van Iliopoulos en andere leden van de nazi-partij op de kamervoorzitter. Dragasakis legde daarop, in overeenstemming met het reglement van orde, een disciplinaire maatregel op aan Iliopoulos, die hij verzocht de zaal te verlaten. De reactie van de GD-leden was om met de gehele fractie te vertrekken. Terwijl ze uit de zaal liepen maakten ze beledigende opmerkingen richting alle andere parlementariërs. Daarbij werden zelfs kreten als Heil Hitler gehoord. Dit lokte heftige reacties uit bij de overige Parlementsleden.

Eerder in de week vielen drie GD-leden een 14-jarige Afghaanse immigrant aan in het centrum van Athene. Na hem eerst gevraagd te hebben waar hij vandaan kwam, pakten ze hem vast en sloegen hem in elkaar en waarbij ook een bierfles op zijn gezicht werd stuk geslagen. Een voorbijganger vervoerde de 14-jarige Ismaël naar het ziekenhuis, waar hij eerste hulp heeft gekregen. Aangezien hij echter geen geldige documenten bij zich had, vertelden ze hem te vertrekken. Ismaël zegt niet goed te hebben kunnen zien wie zijn belagers waren, maar gaf wel aan dat zij shirts droegen met een teken dat -blijkens de omschrijving- het teken van de Gouden Dageraad is. Omdat de moeder van het kind in een ander Europees land verblijft, is na het incident de procedure op gang gezet voor hereniging met zijn familie. Het onderzoek naar deze aanval, evenals naar een andere gelijkaardige aanval op een 20-jarige Syrier in Athene, wordt verricht door de nieuw opgerichte anti-racistisme eenheid van de Griekse politie.

Tot slot besloot de gemeenteraad van Kalamata begin vorige om geen bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van de Gouden Dageraad om in die stad op de Peloponnesus op 3 en 4 augustus een evenement te organiseren ter gelegenheid van het jubileum van de Metaxas dictatuur (4 augustus 1936) . De burgemeester zei dat de Kustwacht zou moeten beslissen over het verlenen van de vergunning aan de Gouden Dageraad aangezien de plek die de Gouden Dageraad had gekozen zoor het organiseren van het festival onder de bevoegdheid valt van deze autoriteit. Hij zei niet van plan te zijn om het festival te verbieden "omdat Kalamata een vrije stad is en Griekenland een vrij land."

Gerelateerde post:

Proceedings van het Parlement (grieks) en video

Ismaël  (engels)

3. Arrestatie van 3 vrouwen in Skouries 

Op de ochtend van zondag 12 mei 2013 vonden opnieuw botsingen plaats in het noordoosten van Chalkidki waar bewoners protesteren tegen de houtkap door een mijnbouwbedrijf in het stroomgebied van de Karatzas, in de buurt van het bos van Skouries. De houtkap werd gestart alvorens een geplande bijeenkomst plaatsvond tussen de bewonerscommissies die tegen de mijnbouw zijn en de plaatselijke autoriteiten met als doel de geldigheid van de vergunningen te onderzoeken van het mijnbedrijf voor de houtkap in het Karatzas gebied.

Bewoners die gekant zijn tegen de mijnbouwplannen protesteerden dagenlang in het Karatzas gebied waar de houthakkers onder politiebewaking werken. Zondag een week geleden vroeg een groep demonstranten het hoofd van de politie in Chalkidiki om de werkzaamheden van het bedrijf op te schorten totdat de bijeenkomst zou plaatsvinden. Ondanks de belofte van de officier dat hij het verzoek van de bewoners op zou nemen met de regionale politie, heeft een groep agenten van de oproerpolitie de demonstranten omcirkeld en met traangas aangevallen. Op dezelfde dag werd een groep vrouwen, die op het bedrijfsterrein in Skouries liep, aangevallen door de oproerpolitie die het gebied bewaakt. Drie van de vrouwen werden aangehouden en meegenomen naar het hoofdbureau van politie in Polygyros. Ze worden beschuldigd van verzet tegen de autoriteiten, opruiing en poging om een gedetineerde vrij te krijgen. Een andere vrouw werd bij het incident gewond toen een politieman haar bij de nek greep. De vrouw moet nu een steunkraag dragen.

Er ontstond grote verwarring met betrekking tot het aantal agenten dat gewond zou zijn geraakt tijdens deze gebeurtenissen. Mainstream media rapporteerden dat er 7, 8 of zelfs 9 politieagenten gewond zouden zijn geraakt, waarvan er één naar verluidt ernstig aan toe zou zijn. Het politie persbericht maakt echter melding van 8 gewonden, waarvan er 7 voor eerste hulp naar het ziekenhuis in Polygyros moesten worden overgebracht. De manager van de Polygyros ziekenhuis maakte in een interview echter slechts melding van drie gewonde politieagenten, en bleef vaag over hun feitelijke toestand. Aanvankelijke claims van de politie dat er politiemannen zouden zijn beschoten lijken te zijn ingetrokken. De drie vrouwen werden vrijgelaten tot hun proces op 22 mei. De ontmoeting tussen de bewoners en de lokale overheden over de kapvergunningen van het bedrijf werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Een aan de Skouries-kwestie gelieerd incident is de aanhouding door de politie van een groep buitenlandse toeristen in de buurt van Polygyros. Ze werden meegenomen naar het politiebureau, blijkbaar enkel en alleen omdat ze T-shirts droegen waarop de tekst "SOS Halkidiki" te lezen was. Deze T-shirts worden gedrukt door de anti-mining activisten. De politie gaf hen geen verklaring waarom ze naar het politiebureau moesten en liet hen zonder verder oponthoud gaan, echter niet voordat er een kopie van hun paspoort was gemaakt.

Gerelateerde post :
Volledig verhaal

4. Geen gratis HIV testen meer mogelijk 

De Atheense Medische Vereniging heeft fel gereageerd op het besluit van plaatsvervangende minister van Volksgezondheid Fotini Skopouli om de goedgekeurde financiele middelen voor HIV / AIDS referentiecentra niet vrij te maken. Hierdoor ontstaat een tekort aan HIV testen in de HIV referentiecentra. Bovendien hebben recente bezuinigingsmaatregelen ertoe geleid dat patiënten zonder ziektekostenverzekering zelf de HIV-testen moeten betalen. De voorzitter van de Atheense Artsenvereniging verklaarde: "Het land is niet beschermd tegen een groot gevaar dat de volksgezondheid bedreigt. Terwijl we onlangs hebben gezien dat er sprake is van een forse aids-epidemie onder drugsgebruikers, blaast de plaatsvervangende minister het beschermingsysteem van het land tegen deze ziekte op».

Vrijdag werd ook bekend dat Bepaling 39a van het ministerie van Volksgezondheid wordt teruggetrokken. Deze bepaling werd in 2012 ingevoerd door voormalige minister van Volksgezondheid Andreas Loverdos. Hiermee werd het toegestaan om een HIV-test af te nemen van iemand die vermoedelijk aan een besmettelijke ziekte leidde zonder toestemming van de patiënt. De bepaling werd vooral gebruikt om een groep van HIV-positieve drugsverslaafde vrouwen te arresteren. De vrouwen werden ervan beschuldigd prostituees te zijn. De arrestaties werden voor de ogen van TV-camera’s gedaan net voor de algemene verkiezingen van 2012. Radiobubble's Zoe Mavroudi bereidt een documentaire over het verhaal van deze vrouwen. De documentaire wordt de komende weken uitgebracht.

Gerelateerde post.

5. Nieuwe nationale CAO zonder de Griekse Federatie van Industriële Ondernemers, SEV 

Op het laatste moment, een dag van het verstrijken van de drie maanden nawerking van de vorige CAO is overeenkomst bereikt over de nationale CAO. De nieuwe CAO werd ondertekend door de meerderheid van de sociale partners, maar niet door de SEV (Griekse Federatie van Ondernemers, de Griekse VNO-NCW). De nieuwe CAO bevat afspraken over de huwelijktoelage (10%) en de behoudt de afspraken van de vorige CAO over zwangerschaps- en moederschapstoeslag. Het bevat echter geen loonafspraken. Hierdoor lijkt het risico groter voor consolidatie van de ongunstige omstandigheden voor werknemers en in lijn met de memoranda waarbij het minimumloon door iedere minister van Werkgelegenheid opnieuw kan worden bepaald. De CAO kan worden verlengd voor een jaar, zonder nieuwe onderhandelingen, en blijft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor een jaar in werking.

De nieuwe CAO is, ondertekend door de meeste werkgeversorganisaties, wat neerkomt op 80% van de industriële sectoren, maar niet door SEV, de Griekse Federatie van Industriële Ondernemers. SEV had voorgesteld om een 'Memorandum van overeenkomst over belangrijke kwesties en principes’ te tekenen, iets wat felle kritiek kreeg. Zo zou in het memorandum van SEV het huwelijkstoeslag worden genoemd zonder dat erbij het percentage van 10% te worden genoemd.

6. Discriminatie van LGBT in Griekenland 

The Gay Pride Athene bekritiseerde donderdag 16 mei de beslissing van de Nationale Raad voor Radio en Televisie om alle Athene Gay Pride promotiespots te verbieden tot de Raad in plenaire zitting de geschiktheid van de uitzendingen kan bespreken. De reden voor dit besluit is een lesbische kus die te zien is in de spot. Dit is het tweede incident de laatste maanden van censuur en discriminatie richting de LGBT-gemeenschap door de Griekse media .

In oktober 2012 had de publieke TV-zender NET gekozen om een kus tussen twee mannen uit een aflevering van Downton Abbey weg te knippen. In beide gevallen, negeerde de Raad voor Radio en Televisie een uitspraak uit 2003 door de Raad van State, die het een vergelijkbaar geval van censuur door Mega TV-zender had veroordeeld.

Deze ontwikkeling kwam een dag voor de Internationale dag tegen homofobie en transfobie en de publicatie van IGAL-Europa 2013, het jaaroverzicht over de Mensenrechten van Lesbische vrouwen, Gay mannen, Bi-, Trans- en Intersexule Mensen in Europa. Griekenland neemt de 25ste plaats in uit de groep van 49 Europese landen op het gebied van beveiliging en bescherming van de wettelijke rechten van de mensen van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans-en interseksuele (LGBTI) personen. Het Jaaroverzicht constateert diverse tekortkomingen van het beheer van de LGBT-vraagstukken door de Griekse autoriteiten, in het bijzonder het gebrek aan actie tegen homofoob geweld, fysiek en verbaal, door Gouden Dageraad en aanverwante extreem-rechtse groeperingen.

Gerelateerde post.

No comments:

Post a Comment