Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Tuesday, 14 May 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 11 mai 2013 #13

Opgesteld door het # rbnews international team en vertaald door @DimitraTheodori

Deze week in het nieuws bij rbnews international:

  • Leerkrachten in het voortgezet onderwijs dreigen volgende week tijdens de nationale examens in staking te gaan om zo te protesteren tegen de voorgenomen maatregelen van het ministerie van Onderwijs. 
  • De situatie voor de werknemers in Griekenland zal naar verwachting verder verslechteren met het aflopen van de nationale CAO volgende week.
  • Nieuwe data van de Griekse Statistische Dienst laten zien dat de werkloosheid blijft stijgen. De totale werkloosheid was in februari 27%.
  • De Griekse overheid overweegt een nieuwe, strengere wet voor de aanpak van racisme. Over de werkelijke intenties van dit voornemen en de wettelijke gronden ervan bestaan echter de nodige twijfels.
  • Het Duitse bedrijf Hochtief ontwijkt de betaling van €1miljard aan sociale premies door haar belang in de internationale luchthaven van Athene te verkopen aan een Canadees pensioenfonds.
  • Nog meer geweld in Chalkidiki. De politie gebruikt traangas tegen de tegenstanders van de goudmijn terwijl die protesteren tegen de houtkap in het Karatzas bassin.


1. Lerarenstaking

Leraren dreigen op 17 mei in staking te gaan, de dag waarop de nationale universitaire toelatingsexamens beginnen. Ze protesteren tegen een ​​reeks nieuwe voorstellen voor maatregelen door het ministerie van Onderwijs. Meer specifiek, staken de leraren tegen maatregelen die leiden tot een toename van de lesuren, het onvrijwillig moeten veranderen van werkplek en de bepaling ten aanzien van de evaluatie van leraren, die zij omschrijven als een bestraffend kader dat zelfs kan leiden tot ontslagen. De Griekse federatie van leraren in het secundair openbaar onderwijs claimt dat de regering van plan is om in september 10.000 vervangende leerkrachten te ontslaan. De federatie beschuldigt de regering er verder van een klimaat te willen creëren van angst door het opleggen van nieuwe disciplinaire maatregelen en het uitspreken van de intentie om honderden leraren te forceren tot gedwongen onbetaald verlof.
Een meerderheid van de federatie zegt een voorstander te zijn van de staking, maar de procedurele eisen van de bonden die geaffilieerd zijn aan Nieuwe Democratie en PASOK – twee van de drie regeringspartijen - lijken enkel en alleen naar voren gebracht te worden om de besluitvorming te torpederen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bij Nieuwe Democratie en PASOK aangesloten bonden nog steeds de meerderheid van de zetels in het bestuur hebben, maar dat het interne verkiezingsproces dat nu aan de gang is, in een radicaal andere balans van politieke invloed binnen de federatie lijkt te resulteren.
Aan de andere kant lanceerden het ministerie van Onderwijs en de regeringsgezinde media een offensief om de publieke opinie tegen de leraren te keren. Het belangrijkste argument van de regering is dat de Griekse leraren minder uren werken dan andere onderwijzers in de EU. Om dit te onderbouwen herhaalt de regering steeds het totaal van 16 lesuren per week dat voor leraren in het secundair onderwijs in de EU de norm zou zijn. Uit gegevens van het Centrum voor Studies en Documentatie van de Federatie blijkt echter dat het werkelijk aantal wekelijkse lesuren van de Griekse leerkrachten18.5 bedraagt hetgeen overeenkomt met het Europees gemiddelde, terwijl het aantal werkweken voor Griekse leraren iets boven het EU-gemiddelde uitkomt. Ook zou volgens de regering de totale arbeidsduur, inclusief administratieve taken, gelijk staan aan 30 uur per week. In werkelijkheid komt dit getal eerder in de buurt van de 40 uur, vanwege een tekort aan administratief personeel (binnen de Griekse scholen). In combinatie met de tijd die leraren wekelijks bezig zijn met het voorbereiden van de lessen en het corrigeren van proefwerken ligt de werkelijke arbeidsduur van Griekse leerkrachten dus ver boven de 40-urige werkweek die als norm wordt gehanteerd voor de meeste beroepen. Een ontmoeting van vertegenwoordigers van de vakbonden op donderdag 09 mei was vruchteloos. Dezelfde dag deden de eerste geruchten de ronde over een mogelijke civiele mobilisatie van de leerkrachten om ervoor te zorgen dat de nationale examens normaal plaats kunnen vinden. Op vrijdag besloot de raad van de Federatie met 9 stemmen voor en 2 stemmen tegen om op 17 mei, de eerste dag van de nationale examens, te staken en dan verder te gaan met staken op 20-24 mei. Regionale afdelingen zullen deze week algemene vergaderingen houden om het besluit goed te keuren dan wel te verwerpen. Mocht er tot staking worden besloten dan zullen nieuwe vergaderingen worden gehouden om te beslissen over de verdere acties.
De Griekse regering reageerde direct op het stakingsvoornemen van de leerkrachten door een civiele mobilisatieorde af te geven voor de 86.000 leraren. "De examens zullen vlot en op tijd worden uitgevoerd," zei minister van Onderwijs Constantinos Arvanitopoulos op vrijdagmiddag na afloop van zijn ontmoeting met premier Antonis Samaras. "De minister-president en de regering zijn vastbesloten om de vrede en rust van de ouders en leerlingen te bewaken," voegde de Minister er aan toe om vervolgens over te gaan tot het aankondigen van de civiele mobilisatie, nog voordat het definitieve besluit van de leraren was genomen. Dit is voor het eerst in Griekenland dat de maatregel van civiele mobilisatie wordt afgekondigd voor dat er formeel besloten is om te gaan staken.
Het staken van leraren tijdens de universitaire toelatingsexamens wordt beschouwd als een buitengewoon zwaar actiemiddel. De laatste keer dat dit gebeurde in Griekenland was in 1988.
Decennia van wanbeheer van de onderwijssector, maar ook van de overheidsdiensten in het algemeen, hebben geleid tot een chronisch tekort aan personeel in de Griekse scholen, vooral in de provincie en de landelijke gebieden. Een mislukte poging van de PASOK-regering in 2009-2010 om de tekorten te repareren door middel van de reallocatie van leerkrachten resulteerde, samen met de beperkingen op de werving van vervangende leerkrachten als gevolg van bezuinigingsmaatregelen, in een verdere verslechtering van de situatie.

2. Nationale CAO

Per 14 mei aanstaande loopt de nationale Griekse CAO af, evenals de overgangsperiode die geldt voor de geldigheidsduur van 45, eerder verlopen sectorale overeenkomsten. Als gevolg hiervan en onder de voorwaarden van de laatste bailout van februari 2012 verliezen werknemers bijzondere toelagen zoals de huwelijkstoelage en elke andere sectorspecifieke vergoeding, hetgeen leidt tot een loonsverlagingen van 10 tot 20%. 350.000 laaggeschoolden zullen ook te maken krijgen met loonsverlagingen als er geen nieuwe CAO wordt ondertekend. Er zijn onderhandelingen gaande tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers voor een nieuwe CAO, maar deze lijken vooralsnog te zijn vastgelopen op de kwestie van het minimumloon.

3. Werkeloosheid

De Griekse Statistische Dienst heeft de meest recente cijfers vrijgegeven over de werkloosheid in Griekenland in februari 2013. Volgens hun persbericht bedroeg de werkloosheid in februari 2013 27,0% vergeleken met 21,9% in februari 2012 en 26,7% in januari 2013. Het aantal werklozen bedroeg 1,3 miljoen mensen op een totale beroepsbevolking van bijna 4,9 miljoen.
De werkloosheid is hoger onder vrouwen dan onder mannen, 31% versus 24%. Jongeren onder de 25 jaar, zijn het zwaarst getroffen is. De werkloosheid in die leeftijdsgroep bedroeg in februari maar liefst 64,2%.

4. Racisme en antiracisme kwesties

De vermeende dader van een brute aanval op een 23-jarige vrouw die vorige week overleed na drie weken in coma te hebben gelegen, heeft zichzelf aan de politie overgegeven, en beweert dat de dood van zijn vriendin te wijten was aan een ongeval. De man staat echter bekend om zijn extreem-rechtse sympathieën en zijn neiging tot fysiek geweld. Hij werd afgelopen juni ook gearresteerd nadat hij zes Communistische Partij leden in elkaar had geslagen – waaronder een gemeenteraadslid dat naar het ziekenhuis moest worden overgebracht - bij een verkiezingskiosk in een noordelijke voorstad van Athene.
Ondertussen, heeft de burgemeester van Athene, Giorgos Kaminis, een rechtszaak aangespannen tegen het Gouden Dageraad parlementslid Germenis nadat Germenis fysiek geweld tegen hem had gebruikt tijdens een door de Gouden Dageraad georganiseerde voedselverstrekking “Alleen voor Grieken” die vorige week plaatsvond.. Deze actie van de Atheense burgemeester viel samen met de aankondiging van het ministerie van Justitie dat het een nieuwe wet tegen racisme had voorbereid. Naar verluidt zal deze wet strengere sancties opleggen voor racistisch geweld in het algemeen, maar ook voor het nabootsen van - en lof uitspreken voor fascistische en nazistische normen en waarden door met name politieke figuren. Deze aankondiging werd door de Griekse media en door de leider van de Griekse joodse gemeenschap op het World Jewish Congress begroet. Echter, de precieze reikwijdte van deze wet en de grondwettigheid van specifieke bepalingen met betrekking tot het automatisch opheffen van de immuniteit van parlementsleden die zich in het parlement schuldig maken aan fascistische retoriek zijn twijfelachtig. Verdere details over het wettelijk kader tegen racisme in Griekenland kunt u vinden op onze website international.radiobubble.gr. Afgelopen vrijdag hebben regeringsbronnen aangegeven dat het wetsvoorstel verder moet worden uitgewerkt alvorens aan het parlement te kunnen worden voorgelegd, vanwege mogelijke problemen die kunnen ontstaan tijdens de bespreking ervan.
Afgelopen donderdag kwam opnieuw verontrustend nieuws uit Manolada, Peloponnesos, deze keer over twee Afghaanse landarbeiders die werden neergestoken nadat zij hun achterstallig loon van € 350 voor 45 dagen werk opeisten. Nog verontrustender is het feit dat hun aanvallers Afghaanse werknemers waren die als tussenpersonen optreden tussen werknemers en hun werkgevers. De twee aanvallers werden vrijdag gearresteerd.
Manolada haalde twee weken geleden de internationale krantenkoppen toen drie voormannen een menigte van ongeveer 200 gastarbeiders beschoten die de betaling eisten van achterstallig salaris. 28 van hen werden toen naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen. De tragedie bracht de kwestie van de onmenselijke arbeidsomstandigheden en de uitbuiting van migranten zonder papieren door werkgevers weer midden in het publieke debat. Voor wat betreft Manolada is deze kwestie al sinds 2008 goed gedocumenteerd.

5. Luchthaven van Athene

Het Duitse bedrijf Hochtief heeft haar belang van 40% in de internationale luchthaven van Athene aan het Canadees pensioenfonds PSP Beleggingen verkocht, als onderdeel van een grotere verkoop van zijn luchthaven management activiteiten. De overige belangen in de luchthaven zijn voor 5% in handen van een particuliere investeerder en voor 55% in handen van de Griekse staat, die van plan is om de luchthaven te privatiseren. Chinese investeerders hebben onlangs interesse getoond in de aankoop van de luchthaven, met inbegrip van het aandeel Hochtief.
De aan Syriza gelieerde website left.gr merkte op dat de Griekse regering de verkoop toestond, ondanks het feit dat Hochtief nog meer dan € 1 miljard verschuldigd is aan de Griekse sociale zekerheids- en pensioenfondsen. Dit bedrag zal waarschijnlijk nooit meer worden betaald.
De tolerantie die de Griekse regering liet zien in de zaak Hochtief is geen uniek geval. Hochtief slaagde er ​​in het verleden ook al in om weg te komen met het niet betalen van € 400 miljoen aan BTW. Hetzelfde gebeurt door andere multinationals zoals Starbucks dat, ondanks de grootschalige meerjarige operaties in Griekenland, geen euro aan belasting heeft betaald, met het argument dat ze verlies zouden lijden.

6. Skouries

De inwoners van Chalkidiki die zich verzetten tegen de ontwikkeling van een goud-en kopermijn in hun regio, een gebied met een uitzonderlijke biodiversiteit en natuurlijke schoonheid, beklimmen deze week iedere dag de Kakavos berg om zo te protesteren tegen de houtkap in het stroomgebied van de Karatzas-rivier. Het mijnbouwbedrijf gaat onverminderd voort met de houtkap, ondanks garanties van de lokale bosbouw-autoriteiten en de regionale politie dat de geldigheidsduur van de vergunningen van het bedrijf voor dergelijke activiteiten opnieuw zou worden onderzocht. De houthakkers werken onder zware bewaking van de oproerpolitie. Op vrijdagochtend viel de oproerpolitie de protesterende bewoners aan met grote hoeveelheden traangas, ondanks het feit dat er geen sprake was van enige provocatie.

No comments:

Post a Comment