Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Monday, 18 February 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 16 februari 2013 #3

vertaald door @DimitraTheodori

1. Uitspraken van de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën over het wettelijk minimumloon 
Op dinsdagmiddag 12 februari, deed de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, Yiorgos Mergos de volgende uitsprak: "Het wettelijk minimumloon in Griekenland blijft te hoog en dat is een zorgpunt in verband met de economische groei." Deze verklaring leidde tot een storm van reacties uit verschillende hoeken, want het was niet zo maar een uitspraak, maar een officieel publiek statement dat de Secretaris-Generaal maakte tijdens zijn toespraak op de jaarlijkse conferentie van Griekse verzekeringsfondsen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het minimumloon in Griekenland, na de vaststelling van de nieuwe arbeidswetten in overeenstemming met de instructies van de trojka, EUR 586 bruto bedraagt.

Het ministerie en de minister van Financiën zelf haastten zich om elk vermoeden dat er een voornemen zou bestaan voor verdere verlaging van het minimumloon te ontkennen, terwijl coalitiegenoot DIMAR (Democratisch Links) de uitspraak van Mergos onacceptabel noemde. De SG verklaarde vervolgens dat hij met zijn uitspraak geen regeringsvoornemen ten aanzien van het minimumloon verwoordde, maar slechts een persoonlijke mening uitte en dat bovendien de zin die de pers haalde uit zijn verband was gerukt. George Mergos werd deze zomer benoemd als SG en zat eerder als overheidsvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Alpha Bank. Ondertussen gaf Olli Rehn op donderdag een nieuw wending aan de discussie met zijn reactie op een vraag van de MEP van Syriza N. Chountis. Olli Rehn merkt op in zijn antwoord dat "een herziening van het minimumloon systeem is voorzien voor 2014 en beoogt de verbetering van het systeem voor wat betreft zijn effectiviteit de werkgelegenheid te bevorderen en het concurrentievermogen van de economie te vergroten".

Op donderdagochtend hielden de leden van de jongerenorganisatie van Syriza en twee Syriza-kamerledenleden, Vangelis Diamantopoulos en Costas Barkas, een protest op het adres waar de SG van het Ministerie van Financiën, Mergos, zijn wetenschappelijke aanstelling uitoefent. Daarbij ontvouwden ze een spandoek met de tekst "niemand kan leven van 500 euro" en probeerden ze als symbolische actie een paar minuten het kantoor te bezeten. De regering reageerde onmiddellijk: de oproerpolitie trad op, waarbij traangas werd afgevuur en de demonstranten werden geslagen. Daaronder bevonden zich ook de twee parlementsleden, ondanks het feit dat zij hun identiteit als parlementsleden bekend hadden gemaakt. Na het incident wees medisch onderzoek uit dat beide parlementariërs verwondingen hadden opgelopen aan de benen en aan het hoofd.

2. Afschaffing collectieve arbeidsovereenkomsten en vermindering in de privé-sector

600.000 werknemers van privé-ondernemingen zien hun inkomen binnenkort met tot 30% dalen doordat de meeste collectieve en sectorale arbeidsovereenkomsten in deze sector komen te vervallen. Volgens het memorandum of understanding met de troika, worden alle vervallen CAO’s die niet worden vernieuwd vervangen door individuele of bedrijfovereenkomsten.
120.0000 werknemers vallen al onder het nieuwe regime.
In combinatie met de vervanging van veel contracten door meer flexibele arbeidsvormen (deeltijd, job-rotatie, enz.), heeft 60% van de werknemers in de privé-sector nu al te kampen met aanzienlijke inkomensdalingen. De verwachting is dat dit percentage in 2013 tot 80% op zal lopen.

Een andere oorzaak van inkomensdaling is het verdwijnen van de huwelijkstoeslag die met ingang van april dit jaar zal worden afgeschaft. Hierdoor wordt een inkomensterugval van10% veroorzaakt.
Aangetekend moet worden dat het aantal full-time contracten scherp is afgenomen: van 79% nieuwe full-time contracten in 2009 naar 58,9% in 2011. In 2011 zien we ook een stijging met 73,25% voor wat betreft de omzetting van voltijd naar deeltijd.

3. 3,9 miljoen mensen in Griekenland leven onder de armoedegrens

Volgens het onderzoeksinstituut van de Griekse vakbond GSEE, leven inmiddels 3,9 miljoen mensen in Griekenland onder de armoedegrens. Dit is 800.000 mensen meer dan in 2011. De verslechtering is volgens het onderzoek met name het gevolg van het oneerlijke belastingstelsel, waarin de lasten op een totaal ongelijke manier over de bevolking worden verdeeld.
Volgens de gegevens, zijn de belastingen in Griekenland sinds 2011 met 35,6% gestegen (4 procentpunten hoger dan het Europese gemiddelde), waarbij de lasten vooral op de schouders van gepensioneerden en de gemiddelde gezinnen van vierpersonen terecht zijn gekomen.

De GSEE eist de intrekking van het nieuwe belastingwetsvoorstel, eerlijkere belastingheffingen en maatregelen om de omvangrijke belastingontduiking te bestrijden.

Ondertussen blijkt uit cijfers van het Grieks statistisch bureau dat de werkloosheid in het land in november 2011 een recordniveau van 27% bereikte , terwijl dit cijfer een maand eerder op 26,6% lag en in november 2011 op 20,8%. .

Dit percentage vertaalt zich naar 1.350.181 werklozen, waarvan 323.000 hun baan het afgelopen jaar verloren hebben. Een ware nachtmerrie is de jeugdwerkloosheid. Van de jongeren onder de 24 is 61.7% zonder werk. Een jaar geleden lag dat percentage op 50,1%, Ook is bijna een op de drie vrouwen werkzoekend.

4. Chatzis patisserieën
Na een jaar van actievoeren werden de werknemers van Chatzis patisserieën in Thessaloniki, in het gelijk gesteld. De werknemers protesteren omdat hun werkgever drie jaar lang hun lonen en premies niet heeft uitbetaald. De werknemers hadden een van de Chatzis filialen bezet en andere vormen van acties gebruikt. Gedurende deze periode, stelde de werkgever zich onbuigzaam op. Zo klaagde hij onder andere de vereniging van werknemers aan en schakelde hij de politie in. Uiteindelijk werd eind januari een overeenkomst getekend tussen de werknemers en de werkgever. Volgens deze overeenkomst, zullen de lonen in 24 termijnen worden uitbetaald. Daarnaast is er een regeling getroffen waardoor de werknemers in aanmerking kunnen komen voor een werkloosheidsuitkering en zullen alle aanklachten worden ingetrokken. Gedurende hun strijd, ontvingen de werknemers aanzienlijke steun - financieel en anderszins - van andere werknemers uit Griekenland en het buitenland.

5. VIOMET: de zelfbestuurde fabriek

De VIOMET fabriek in het noorden van Griekenland, is op 12 februari officieel heropend en wordt gerund door zijn werknemers. Een dag eerder, op 11 februari, werd met succes een bijeenkomst belegd door de Vakvereniging van VIOMET, waarin een oproep werd gedaan tot steun en solidariteit met hun strijd. Meer dan 120 werknemers en werklozen, uit verschillende sectoren en delen van het land, vakbonden, arbeidscollectieven en sociale bewegingen waren aanwezig om hun steun te betuigen.

De arbeiders vertelden over hun 14 maanden durende strijd en presenteerden hun collectief dat met directe democratische procedures en regelmatige algemene vergaderingen werkt. Ook presenteerden ze een uitvoerig programma en de wijze waarmee zij van plan zijn om de fabriek en de belangrijkste productielijnen in eigen handen te krijgen. Zoals de voorzitter van de werknemerscollectief Makis Anagnostou tijdens de persconferentie van vorige week zei, zal de werking van de fabriek geleidelijk beginnen.

Een van de eerste prioriteiten van de werkers is om via een veiling de in beslag genomen voorraad van het bedrijf te verkopen om zo een ​​deel van het geld te verkrijgen dat nodig is voor een volledige herstart van de productie. Er zijn ook contacten met solidariteitsfondsen in Latijns-Amerika over de toelevering van grondstoffen , terwijl veel organisaties en collectieven hun voornemen hebben geuit het project te ondersteunen.

6. Repressie gericht op de vakbonden

Op dinsdag 12 februari was het proces van de 35 leden van de vakbond PAME die twee weken geleden werden gearresteerd tijdens de protestactie bij het Ministerie van Werkgelegenheid. De vakbond wordt beschuldigd van illegaal verblijf in een openbare plaats en bij de rechtsgang wordt de procedure gevolgd die geldt voor verdachten die op heterdaad worden betrapt . Tijdens de procedure, buiten het gerechtshof een soldariteitsmanifestatie plaats.
Uiteindelijk werd de rechtszitting uitgesteld tot 12 juni, wegens gebrek aan getuigen.
Ongekend was de tussenkomst van de politie woensdag tijdens de vergadering van verschillende vertegenwoordigers van werknemersorganisaties die plaats vond in de kantoren van een van deze organisaties. De politie trad op onder het voorwendsel van een onderzoek naar mogelijke overtredingen op het terrein van "openbare orde en veiligheid".

Na een protest van de vakbondsmensen over het incident bij het lokale politiebureau gaf de plaatselijke politiecommandant toe dat hij bevel had gekregen van het provinciale hoofdkwartier van de politie van Attica om de vergadering te inspecteren, maar hij weet het incident aan overijverigheid van zijn politiemannen.

7. Boeren mobilisaties

Maandag, blokkeerden boeren opnieuw een snelwegafrit aan de rand van Athene. Met hun protest vragen ze om een verlaging van de brandstofprijzen en verlichtende maatregelen voor boeren met een laag inkomen. Ze bespraken ook de landelijke coördinatie van hun acties met als hoogtepunt de bezetting van overheidsgebouwen en wegen. De regering wijst de eisen van de boeren af en geeft aan geen wegblokkades te zullen tolereren.

De boeren vragen ook om betaling van de uitgestelde facturen die de verwerkende industrie aan hen verschuldigd is. Ook boeren op Kreta hebben demonstraties aangekondigd voor de komende week.

8. Ziekenhuisbestuurder in Arcadia, wordt afgezet vanwege relaties met de Gouden Dageraad

Vorige week werd een ziekenhuisbestuurder in Arcadia, Peloponnesos van haar functie ontheft, nadat een klacht was ingediend door de artsenvereniging in Arcadia over een verrassingsbezoek van Gouden Dageraad aan het ziekenhuis. De leden van de Gouden Dageraad overvielen het ziekenhuis, zonder voorafgaande kennisgeving, om te controleren of daar illegaal buitenlandse verpleegkundigen werkten zonder verzekeringspapieren. Gouden Dageraad zegt zelf dat ze een klacht heeft ontvangen van leden van de vereniging van privé verpleegkundigen.
Het incident veroorzaakte een opschudding in de medische wereld.

Aangetekend moet worden dat het niet is toegestaan - zelfs voor de administratieve diensten in Griekse ziekenhuizen niet - om de persoonlijke gegevens van de medische privé begeleiders van patiënten te controleren.
Na onderzoek kwam aan het licht dat de bestuurder van het ziekenhuis contacten had met Gouden Dageraad  Ze zou hebben gezegd dat ze de doelstelling deelt met de fascistische organisatie als het gaat om de verwijdering van illegale verpleegkundigen.
Naar aanleiding van deze uitspraken is de bestuurder van haar functie ontheft op initiatief van de bevoegde minister van Volksgezondheid.

No comments:

Post a Comment