Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Tuesday 11 June 2013

De Vaxevanis-rechtszaak: geen advocaten of getuigen? Blijkbaar geen enkel probleem.

Oorspronkelijke post geplaatst door @IrateGreek, vertaling @iptamenos33

Zoals we eerder vandaag meldden, vond vandaag in Athene de nieuwe rechtszaak plaats tegen de Griekse journalist Kostas Vaxevanis, die in oktober 2012 een lijst met meer dan 2000 namen van Griekse rekeninghouders bij Zwitserse banken publiceerde. Het kostte de rechtbank uiteindelijk anderhalf uur (van 9:00 tot 10:30) en drie privéoverleggen in reces, om vast te stellen dat de rechtszaak moest worden uitgesteld vanwege de afwezigheid van twee van de drie advocaten van de verdediging en van drie van de vier getuigen à decharge.


Toen de zitting van de rechtbank begon, waren alleen advocaat Haris Oikonomopoulos en getuige Dimitra Galani in het gerechtsgebouw aanwezig. De andere twee advocaten, Nikos Konstantopoulos en Vasilis Kapernaros, waren afwezig, de eerstgenoemde om gezondheidsredenen terwijl de laatste  nog twee andere rechtszaken had die dezelfde ochtend voorkwamen (voor een van die zaken was een eenheid van de speciale anti-terrorisme troepen gemobiliseerd). Opgemerkt moet worden dat V. Kapernaros ook in het Grieks parlement zit voor de partij “Onafhankelijke Grieken” en lid is van de parlementaire onderzoekscommissie naar de Lagarde lijst.

Alleen de zangeres Dimitra Galani was aanwezig als getuige voor de verdediging. De parlementariër Zoe Konstantopoulou, een belangrijke getuige die eveneens lid is van de parlementaire onderzoekscommissie, was op een officiële reis naar Tel Aviv voor een onderzoek met betrekking tot de Lagarde lijst. Verder was ook de voorzitter van de Vereniging van Atheense Dagbladen Dimitris Trimis afwezig om verder onbekende redenen.

De naam van de vierde getuige, de voorzitter van de Internationale Federatie van Journalisten, die in november 2012 bij de eerste rechtszaak Vaxevanis had getuigd, bleek uit de getuigenlijst te zijn verdwenen en hij was niet eens uitgenodigd.

De verdediging stelde hierop voor de rechtszaak uit te stellen. Daarbij werd niet alleen verwezen naar de afwezigheid van belangrijke getuigen en advocaten, maar ook naar de uitkomsten van het  parlementaire onderzoek naar de Lagarde lijst dat momenteel aan de gang is. Naar verwachting zullen die conclusies belangrijke consequenties hebben voor de zaak Vaxevanis. Bovendien, zo benadrukten de advocaten, is het uitstellen van rechtszaken heel gebruikelijk in Griekenland en moet de verdachte het recht hebben om te worden vertegenwoordigd door de advocaten van zijn keuze. Daarnaast wees de verdediging op het feit dat de zaak niet gaat over een kwestie waarvoor de verjaringstermijn van vijf jaar geldt. Uiteindelijk moest de advocaat V. Kapernaros uit zijn andere zaak worden weggeroepen om bij de zitting over Vaxevanis de argumenten van de verdediging te versterken, omdat de officier van justitie en de rechters vastbesloten waren de rechtszaak meteen te laten beginnen.

De spanning steeg op het moment dat de rechters en de officier van justitie er op aandrongen om het proces direct te laten beginnen; zelfs als dat zou betekenen dat de zaak uitgesteld zou worden op het moment dat de enige beschikbare getuige zou zijn gehoord. De officier van justitie verwierp het verzoek tot  uitstel tweemaal, tot V. Kapernaros eiste dat zij de reden voor die afwijzing bekend zou maken en dat die ook zou worden opgenomen in het rechtbankverslag. Advocaat H. Oikonomopoulos verklaarde van zijn kant dat hij zou aftreden als advocaat van de verdachte mocht het proces beginnen zonder de aanwezigheid van alle advocaten en getuigen. Dat zou betekenen dat de rechter gedwongen zou zijn om het proces te starten zonder dat Vaxevanis vertegenwoordigd zou worden door een advocaat. Kapernaros, Oikonomopoulos en Vaxavanis zelf zetten openlijk vraagtekens bij de motieven van de rechters en de officier van justitie die, ondanks alle onregelmatigheden, er toch op aandrongen dat de rechtszaak direct zou beginnen. De rechtbank stemde er uiteindelijk mee in om de zaak uit te stellen tot 8 oktober 2013.

Het verzoek van V. Kapernaros om de aanklacht te herzien zodat de nieuwe informatie die is voortgekomen uit het parlementair onderzoek naar de Lagarde lijst daarin kan worden opgenomen, werd door het gerechtshof echter afgewezen. Zodoende blijft Vaxevanis aangeklaagd voor het publiceren van een lijst die zogenaamd op illegale wijze naar Griekenland zou zijn doorgesluisd, terwijl het parlement al bewijs heeft dat de Franse minister van Financiën de lijst via de officiële kanalen naar zijn Griekse collega stuurde.

Tenslotte legde de rechter een boete van € 120 op aan Dimitris Trimis omdat die niet verschenen was bij de rechtszaak. Dit ondanks het feit dat de redenen van zijn afwezigheid onbekend waren. Het is onduidelijk of de voorzitter van de Internationale Federatie van Journalisten opnieuw zal worden opgenomen in de getuigenlijst.

Een laatste opmerkelijk punt is de afwezigheid van zowel de Griekse -, als de internationale media bij de rechtszaak van vandaag. De eerste zitting in de zaak Vaxevanis had de aandacht getrokken van tientallen Griekse journalisten, die daarmee hun solidariteit betuigden. Ook was er massale aandacht van de internationale media. Vandaag was de rechtszaal slechts halfvol en stonden er maar een paar crews van internationale media buiten gebouw 9 van het gerechtsgebouw. Als V. Karpenaros niet zo stevig had geïntervenieerd, zou Vaxevanis wellicht berecht zijn zonder getuigen, zonder advocaten, en zonder dat de rest van de wereld er enige aandacht aan zou besteden.


No comments:

Post a Comment