Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Tuesday, 30 April 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 27 april 2013 #13

Vertaald door @DimitraTheodori

Deze week in het nieuws bij rbnews international: 
  • Medewerkers in de gezondheidszorg en patiënten verzetten zich tegen de acties van Gouden Dageraad in de gezondheidssector. 
  • Griekse politie verricht tientallen aanhoudingen en meerdere arrestaties in reactie op het ophangen van een spandoek aan de voorgevel van het hoofdgebouw van de Universiteit van Athene waarmee geprotesteerd werd tegen het monddood maken van Indymedia Athene. 
  • Verdachten van het bloedige incident tegen buitenlandse landarbeiders in Manolada (provincie Ilia) nu in handen van Griekse justitie. 
  • Ondanks aanhoudende protesten in Skouries tegen de aanleg van een goudmijn gaat de aannemer toch doorgaat met zijn werkzaamheden. Protesten reiken nu zelfs verder dan de Griekse grens. 
  • Tijdens de 46e herdenking van de militaire staatsgreep in Griekenland hebben vele organisaties gedemonstreerd in Athene tegen de toenemende hardhandigheid van de staat. 
1. Gouden Dageraad kiest de gezondheidszorg als doelwit

"Het ziekenhuis van Nikea is een ziekenhuis – een plek van hoop, troost en zorg voor de armen, de vluchtelingen, de immigranten. Zo was het altijd en zo zal het blijven." Dit was de onmiddellijke reactie van de artsen van een van de grootste ziekenhuizen in Athene, het Algemeen Staatsziekenhuis van Nikea, op de "invasie" van het ziekenhuis, op woensdagochtend 24 april, door leden van de Gouden Dageraad. Volgens de getuigenissen van artsen, verpleegkundigen en patiënten, kwamen 25 leden van de neonazistische partij het ziekenhuis zowel via de hoofd- als de achteringang. Veel van hen droegen kleding met het op een swastika gelijkend symbool van de Goudonmiddellijk.Verder waren ze voorzien van helmen en Griekse vlaggen (op opmerkelijk lange houten stokken). Alvorens opgemerkt te worden, lieten ze zich fotograferen bij de ingang van het ziekenhuis, en de afdeling Gynaecologie. Op vragen van omstanders reageerden ze met de mededeling dat ze voedsel uitdeelden. Ze werden uiteindelijk tot vertrek gedwongen na de gecoördineerde respons van de ziekenhuisgemeenschap en onder het Gejoel en boegeroep van ziekenhuismedewerkers en burgers die zich hadden verzameld op de binnenplaats.

De actie van Gouden Dageraad lijkt onderdeel te maken van een meer omvattend plan van de neo-nazipartij gericht op de gezondheidszorg in Griekenland. Zo heeft de Gouden Dageraad deze week aangekondigd landelijk vrijwillige bloeddonaties te willen organiseren bij veel ziekenhuizen, onder het motto "bloed alleen voor Grieken". De aankondiging van de Gouden Dageraad voor segregatie en discriminatie in de gezondheidszorg heeft tot hevige reacties geleid in vele grote provinciale ziekenhuizen zoals die van Larissa en Samos. Van groot belang was ook de reactie van de Pan-Helleense Federatie van Werknemers in openbare ziekenhuizen. De Federatie riep al haar deelvakbonden op om de geldende procedures voor bloeddonaties nauwgezet te volgen en niet toe te staan dat Gouden Dageraad bloeddonaties omzet in “een show van etnische en raciale zuiverheid. " Tegelijkertijd riep de Federatie het Ministerie van Volksgezondheid op om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Ook de Pan-Helleense Artsenvereniging, heeft stelling genomen door te verklaren dat "artsen die deelnemen aan activiteiten met een discriminerend karakter, de eed van Hipokrates die ze hebben afgelegd en de Code of Medische Ethiek op flagrante wijze overtreden en daarvoor wettelijk verantwoording moeten afleggen" Ook riep de vereniging de Nationale Bloedbank en het ministerie van Volksgezondheid op om ‘ de heilige daad van donatie te beschermen . "

2. Indymedia Athene en radiostation Entasi
Ook deze week zijn de protesten tegen de sluiting van de website Indymedia Athene en Radio Entasi doorgegaan. Op maandag hebben studenten en activisten van de universiteit van Kreta hun solidariteit betuigd door de rectorskamer voor korte tijd te bezetten.

Op woensdag 24 april betuigden groepen hun solidariteit aan de gecensureerde media door een spandoek tegen censuur te onthullen op de voorgevel van het hoofdgebouw van de Universiteit van Athene in het centrum van de stad. Tegelijkertijd vervingen ze de Griekse vlag op het Universiteitsgebouw door de roodzwarte anarchistische vlag. De politie greep in en verrichtte 69 aanhoudingen. 6 mensen werden uiteindelijk in staat van beschuldiging gesteld wegens "belediging van nationale symbolen". Onder de mensen die naar het politiebureau werden afgevoerd waren ook twee toeristen die niets met de actie te maken hadden. De aangehouden mensen werden in de loop van dezelfde avond geleidelijk vrijgelaten.

Tijdens de arrestaties, hebben sommige politieagenten verslaggevers en fotografen die verslag deden van de actie bedreigd, hun werk verhinderd en naar hun persoonlijke gegevens gevraagd.

Donderdagmiddag werd een solidariteitsmars gehouden in het centrum van Athene, waar ongeveer 3000 mensen aan deelnamen.

Aangetekend moet ook nog worden dat volgens documenten van de rector van de Polytechnische Universiteit, er momenteel onderzocht wordt of Indymedia Athene in staat van beschuldiging kan worden gesteld als ​​"criminele organisatie" verantwoordelijk voor "terroristische daden" en "herhaalde brandstichting."

3. #Manolada

De drie voormannen uit Manolada, Peloponnesos die op 17 april het vuur openden op een groep aardbeienplukkers die hun achterstallige salaris kwamen opeisen, blijven in voorarrest. Dat heeft de rechter op maandag 22 april besloten. Bij de schietpartij raakten 28 aardbeienplukkers gewond. Ook Nikos Vangelatos, de eigenaar van het agrarisch bedrijf, blijft in voorarrest wegens aanstichting. De verdachten mogen hun proces verder in vrijheid afwachten. Ondertussen, en op bevel van de officier van justitie, kregen de 35 gewonde aardbeienplukkers een beschermde status als "slachtoffers van mensenhandel" waardoor het verboden wordt hen het land uit te zetten. Aan de andere kant werd de afgelopen week Shahin Ahmed gearresteerd, de werknemer die een aanklacht indiende na het incident en die een belangrijke getuige in de zaak is. Ahmed wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een drugszaak. Volgens antiracistische organisatie KEERFA werd Ahmed geslagen tijdens zijn arrestatie.

4. #Skouries

Zaterdag 20 april, zou de minister van Justitie, Antonis Roupakiotis, deelnemen aan een evenement van de Orde van Advocaten van Thessaloniki. De minister heeft de bijeenkomst uiteindelijk niet bijgewoond, maar leden van de Advocatenorde hadden opgeroepen tot een demonstratiebijeenkomst voor het gebouw van de organisatie waar het evenement plaats zou vinden. Ze wilden daarmee protesteren tegen de herhaalde onregelmatigheden en misbruik van de wet bij het verhoren van gedetineerden uit Ierissos in verband met de sabotage op het bedrijfsterrein van Eldorado Gold. De protesterende advocaten zijn er niet in geslaagd om het gebouw te bereiken omdat de oproerpolitie de weg daartoe blokkeerde waarbij er spanningen tussen politie en demonstranten ontstonden.

Maandag 22 april maakte Bosbeheer een eind aan de illegale houtkapwerkzaamheden op de berg Kakavos die werden verricht voor de aanleg van de goudmijn. Dit omdat er twijfel bestaat over de geldigheid van de vergunning voor deze werkzaamheden. Tot slot heeft de EP-fractie van Europees Links afgelopen week zijn volledige steun uitgesproken voor de strijd van het volk van Chalkidiki tegen de bouw van de mijn, waartegen zelfs in het verre Stockholm geprotesteerd werd.


5. 21 april

Afgelopen zondag 21 april was het 46 jaar na de staatsgreep van 1967 die de dictatuur inluidde die uiteindelijk zeven jaar zou duren.

Deze trieste herdenking werd door vele organisaties en burgers aangegrepen om in Athene te demonstreren tegen de toenemende verharding van de hedendaagse Griekse staat.

De demonstratie in Athene maakte een stop bij de delegatie van de Europese Commissie, om vervolgens traditiegetrouw te eindigen bij de Amerikaanse ambassade. Ook in Thessaloniki was er een demonstratie waar ongeveer 3000 mensen op afkwamen.

Naast de grote demonstraties in de straten van Athene en Thessaloniki werd ook op de Griekse social media een campagne georganiseerd. Onder de titel "Luister naar een verhaal", deelden internetgebruikers verhalen en herinneringen over de dictatuur met elkaar. De uitgewisselde ervaringen en verhalen hadden een uitgesproken anti-fascistisch en anti-dictatoriaal karakter.

Meer dan ooit hebben deze mobilisaties een bijzondere betekenis gezien het feit dat in de huidige Griekse regering personen zoals Makis Voridis – een man die directe banden had met de voormalige dictator - een ministeriële positie kunnen bekleden. Dezelfde Voridis is tevens de advocaat van de uitgever van de extreemrechtse krant "Stochos", die wordt beschuldigd van smaad. Bij de rechtszaak was ook Failos Kranidiotis aanwezig, een naaste medewerker van de Griekse premier Samaras.

Kranidiotis staat bekend om zijn extreem-rechtse publieke uitlatingen. Verontrustend is ook de uitkomst van een opiniepeiling die de krant Eleftherotypia onder de Griekse bevolking hield. 30% van de respondenten gaf aan te geloven dat “tijdens de militaire dictatuur, de situatie beter was dan vandaag. " Hierbij moet worden opgemerkt dat de resultaten en de gehanteerde onderzoeksmethoden van de Eleftherotypia-peiling onmiddellijk in twijfel werden getrokken.

No comments:

Post a Comment