Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Monday, 11 February 2013

Verklaring van de Griekse Liga voor de Mensenrechten over de publicatie van foto’s van arrestanten door de Griekse politie

vertaald door @DimitraTheodori

“Met de publicatie van geretoucheerde foto's van de vier jonge arrestanten op haar website, heeft de Griekse politie niet alleen hun gezichten in de bekendheid willen brengen. Ze heeft ook met trots willen verkondigen dat deze mensen - die overduidelijk tekenen van mishandelingen dragen – gefolterd werden terwijl ze in haar handen waren. Bijna de hele maatschappij doorziet dit als een cynische bekentenis, behalve de Griekse justitie en de leiding van het ministerie van Openbare Orde die reeds heeft geoordeeld dat er geen reden is de zaak te onderzoeken.

Van onze kant willen we het volgende benadrukken: de publicatie van foto's van personen die reeds door de autoriteiten gearresteerd zijn en de oproep aan het publiek om met tips te komen die hun schuld konden bewijzen vormt een grove inbreuk op het evenredigheidsbeginsel en een schending van het vermoeden van onschuld, zoals dat bekrachtigd wordt door artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Hiermee verklaart de Griekse politie de arrestanten a priori schuldig en spoort zij het publiek aan in hun schuld te geloven, daarbij vooruitlopend op de beoordeling van de feiten door de bevoegde rechter.

Al tientallen jaren is het in Griekenland een gangbare praktijk om mogelijke slachtoffers op te roepen om naar het politiebureau te komen om verdachten te identificeren. Deze publieke tuchtiging had niet gehoeven.

Bovendien, de politie lijkt een grote selectiviteit aan te dag te leggen bij de toepassing van deze grove maatregel. Die werd niet ingezet bij de verdachte voor de verkrachting en brute moord op een jonge vrouw in Xanthi eind vorig jaar, noch bij de twee rechtse verdachten van de moord op een Pakistaanse burger een paar dagen geleden. Deze selectiviteit doet helaas vermoeden dat het doel van de politie anders is dan de bedoeling van de wet die, in uitzonderlijke gevallen, in dit soort maatregelen voorziet.

Het systematische, onrechtmatige politiegeweld en de volledige straffeloosheid van agenten die de rechten van burgers schenden is niet alleen een constitutionele kwestie. Het stelt ook de Europese oriëntatie van het land ter discussie.

De onbeweeglijkheid van de instanties, het verhullen van foltering en het ongerechtvaardigde gebruik van geweld en de straffeloosheid van agenten die hierbij zijn betrokken, hebben meerdere malen tot de veroordeling van Griekenland door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geleid, waardoor het land gedwongen werd om honderdduizenden euro's schadeloosstelling te betalen aan slachtoffers .

In het licht van de ongekende apathie van de bevoegde instanties om ook maar het minste te doen, roept de Griekse Liga voor de Mensenrechten de minister van Justitie zal op om direct een onderzoek in te stellen. Daarnaast zal de Liga een klacht over deze gang van zaken indienen bij het Hof van Cassatie . Veiligheid is geen abstract doel dat gerelateerd is aan de openbare orde, het is een ieders recht en vereist dat de autoriteiten de daarvoor noodzakelijke actie onderneemt.. Het kan niet in geen geval worden bereikt door willekeur, geweld en autoritarisme.”

De tekst van de Griekse Liga voor de mensenrechten vindt u hier (in het Grieks) http://www.hlhr.gr/details.php?id=736.

No comments:

Post a Comment