Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Monday 1 July 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 29 juni 2013 #19

Deze week in het nieuws bij rbnews international:
  • Na de verlenging van zijn onrechtmatige, 30 maanden durende voorlopige hechtenis met nog eens 6 maanden, is de anarchist Kostas Sakkas zijn 25ste dag van hongerstaking ingegaan om zo zijn vrijlating af te dwingen.
  • Een week na het besluit van de Raad van State om de onmiddellijke heropening van ERT te verordenen, is de publieke omroep nog steeds niet via de publieke frequenties te ontvangen.
  • Volgens de besluiten van de trojka en de Griekse regering zullen 12.500 ambtenaren uiterlijk op 8 juli op non-actief moeten worden gesteld. - Steeds meer ontslagen en sluitingen van grote ondernemingen; de werkloosheid neemt toe terwijl de rechten van de werknemers worden omzeild.
  • De leidster van de Canadese Groene Partij was getuige van de methoden die Eldorado Gold toepast in Skouries op het schiereiland Chalkidiki.
1. Kostas Sakkas in hongerstakking

De anarchist Kostas Sakkas is op 4 juni 2013 in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Zijn behandeling in de gevangenis is er niet beter op geworden, maar hij slaagde er wel in om bij het grote publiek aandacht te vragen voor zijn oneerlijke processen en willekeurige detentie. Sakkas is op 4 december 2010 - dat is 30 maanden geleden - opgepakt en wordt al die tijd vastgehouden zonder enige officiële beschuldiging en vorm van proces.

Kostas Sakkas werd gearresteerd in Athene toen hij een opslagplaats verliet waar wapens zijn gevonden. Hij wordt beschuldigd van illegaal wapenbezit en in eerste instantie voor deelname aan een onbekende terreurgroep. De verdenking dat hij deel uitmaakte van de organisatie die luistert naar de naam "Samenzwering van de Cellen van het Vuur" werd in een latere fase aan de oorspronkelijke aanklacht toegevoegd en terwijl zijn naam niet eens voorkomt in de tenlastelegging tegen de activiteiten van deze specifieke organisatie waartegen nu ook een proces loopt. Deze dubbele aanklacht heeft Sakkas een 18 maanden voorlopige hechtenis opgeleverd, het maximum dat volgens de Griekse wet is toegestaan. Echter, twee maanden voor het einde van deze wettelijk toegestane maximumperiode van voorlopige hechtenis, en voordat zijn proces nog was begonnen, werd hij opnieuw aangeklaagd voor hetzelfde delict ditmaal in verband met de vermeende deelname aan de "Samenzwering van de Cellen van Vuur". Hiervoor kreeg hij nog een jaar voorlopige hechtenis, waardoor zijn totale voorarrest op 28 maanden kwam. Zijn advocaten hebben de rechtmatigheid van een nieuwe aanklacht op grond van dezelfde feiten aangevochten, maar zonder resultaat.

Het proces voor de nieuwe aanklacht is nog niet eens begonnen, maar de Raad van Hoger Beroep besliste onlangs om zijn tweede detentie met nog eens 6 maanden te verlengen. Dit is in strijd met het Wetboek van Strafrecht dat uitdrukkelijk stelt dat een tweede voorlopige hechtenis de periode van een jaar niet mag overschrijden. Als gevolg hiervan, zal Sakkas een totaal van 3 jaar in de gevangenis hebben doorgebracht zonder proces, ondanks het feit dat dit in strijd is met de Griekse wet, de Griekse grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sakkas is op 4 juni in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen de laatste verlenging van zijn detentie periode. Zijn gezondheidstoestand verslechtert snel en hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis in Nikaia (voorstad van Piraeus).

Oppositiepartij Syriza heeft de kwestie van Sakkas aan de orde gesteld in het parlement, en noemde de langdurige detentieperiode een "geval van rechterlijke willekeur." De reactie van de overheid, zoals verwoord in het persbericht dat werd uitgegeven door de grootste coalitiepartij Nieuwe Democratie, is zeer verontrustend. Het roept Syriza op te "stoppen met het ondersteunen van een ieder die wordt beschuldigd van anarchie en terrorisme." De implicatie dat een politieke mening, zoals anarchie, gekwalificeerd kan worden als grond voor juridische beschuldigingen veroorzaakte veel publieke verontwaardiging. Nieuwe Democratie heeft haar verklaring echter niet ingetrokken.

Gedurende de hele week werden verschillende acties georganiseerd op social media om Sakkas' vrijlating te eisen. Zijn verdediging hield een persconferentie op donderdag 27 juni waarop zijn zaak gepresenteerd werd. Eveneens werd er een solidariteitsmanfestatie gepland voor zaterdagochtend 29 juni.

2. Sluiting ERT voortgezet

Een week nadat de Raad van State besloot dat de uitzendingen van ERT onmiddellijk hervat moesten worden, is de Griekse openbare omroep nog steeds uit de lucht. De uitspraak van de RvS volgde de beslissing van de regering op 10 juni om ERT met onmiddellijke ingang uit de lucht te halen. ERT medewerkers bezetten nog steeds het hoofdkantoor in Athene en maken piraatuitzendingen met de hulp van de EBU, die de programma’s via livestreaming op hun website plaatste en ze per satelliet opnieuw uitzendt. De EBU heeft deze week de ERT in staat gesteld om haar kijkers live-sportevenementen aan te bieden. Ook regionale ERT-kantoren zijn nog steeds bezet door het personeel en ERT radio en televisie zijn in het grootste deel van het land te ontvangen, zij het op soms zwakke analoge frequenties die voortdurend veranderen. Volgens cijfers die begin deze week bekend werden, heeft de ERT online meer dan 4 miljoen unieke kijkers bereikt.

ERT medewerkers hielden deze week een reeks persconferenties om de manier waarop de regering de organisatie bestuurt aan de kaak te stellen. Zo bleek bijvoorbeeld dat 26 personen die na inmenging van de regering werden aangeworven als adviseurs van de ERT net zo veel verdienen als de 661 journalisten van de organisatie bij elkaar. Bovendien maakten de ERT-medewerkers bekend dat de Griekse Staat meer dan € 300 miljoen euro zal verliezen door de abrupte sluiting van ERT, vanwege de kosten van de ontslagvergoedingen voor het personeel, de schending van contracten voor het uitzenden van grote internationale sportevenementen en verlies van gemaakte investeringen voor digitale uitzendapparatuur die door ERT werd aangeschaft om deel te kunnen nemen aan de aanbesteding voor de selectie van een digitaal netwerk provider, waarvan de opening op 30 juni was gepland.

Ook werden er deze week solidariteitsdemonstraties vóór de ERT hoofdkantoren georganiseerd, alsmede concerten en andere culturele evenementen door de muziekensembles van de ERT. Een vergadering van tientallen vakbonden en vertegenwoordigers van de vakbonden die op 25 juni plaatsvond bij de ERT werd ingestemd met een motie om de strijd van de ERT medewerkers te blijven steunen. De vergadering riep andere werknemersfederaties op om hun steun te betuigen en vakbondsacties te organiseren.

Het Ministerie van Financiën maakte gedeeltelijke ontslagvergoedingen over naar bankrekeningen van ERT werknemers, in een poging zo het ontslag van de werknemers te formaliseren. Minister van Financiën Yiannis Stournaras benadrukt echter dat het personeel de ERT gebouwen moet ontruimen voordat de betalingen kunnen worden afgerond, waarbij hij beweert dat het ministerie daarvoor toegang moet kunnen krijgen tot de archieven. Verder kregen de ERT medewerkers per post van Gikas Manelis (de speciaal benoemde bewindvoerder voor de liquidatie van de ERT) te horen dat hun contracten werden beëindigd. De brieven die verstuurd werden droegen echter niet het officiële stempel van het ministerie of de handtekening van de minister.

De sluiting van de ERT veroorzaakte Griekenland's grootste politieke crisis sinds de verkiezingen van 2012 en resulteerde in het vertrek van Democratische Links uit de regeringscoalitie. Een blik op de daaropvolgende herschikking van het kabinet laat zien dat PASOK, met 11 ministers of staatssecretarissen, een overheidsvertegenwoordiging heeft gekregen die ver boven zijn parlementaire of electorale macht uitkomt, terwijl de algemene tendens van de tweepartijen coalitieregering duidelijk naar rechts is verschoven. Politiek commentator Pantelis Kapsis, die in 2011-2012 woordvoerder was van de regering Papademos en die nauwe banden heeft met de particuliere tv-zender Mega en de Lambrakis Media Group, werd benoemd tot adjunct-minister belast met de publieke omroep.

3. 12.500 ambtenaren op non-actief gesteld

Een ander direct gevolg van de kabinetsherschikking is dat twee amendementen van de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, waarin gevraagd wordt om 12.500 ambtenaren onmiddellijk op non-actief te stellen, weer op tafel ligt. Dit voorstel was eerder verworpen door de minister van administratieve hervorming, Antonis Manitakis.

Deze 12.500 ambtenaren zijn docenten in het middelbaar onderwijs en gemeenteambtenaren. Onder druk van de trojka, die deze maatregel naar verluidt als voorwaarde stelt voor de uitbetaling van de volgende bailout tranche van 8.1 mld., zullen de voornoemde ontslagen uiterlijk op 8 juli moeten zijn geëffectueerd. Het personeel dat op non-actief zal worden gesteld, zal een jaar lang 75% van zijn salaris krijgen uitbetaald. Daarna moeten ze de betreffende werknemers elders in het ambtenarenapparaat worden geplaatst of worden ontslagen.

4. Vakbondsacties in de particuliere sector en de problemen met arbeidsrechten

De ILO (International Labour Organization) hield op 25 juni een workshop over mogelijk beleid voor werkloosheidsbestrijding in Griekenland. Deze workshop kwam tien dagen nadat de ILO Griekenland veroordeeld had voor meerdere schendingen van arbeidsrechten.

De werkloosheid in het land laat geen tekenen zien van verbetering. Deze week werd gemeld dat de Nutriart Groep - eigenaar van de oudste onderneming van Griekenland, Allatini, die werd opgericht in 1802- faillissement heeft aangevraagd. Hierdoor komen 1000 mensen zonder werk te zitten, terwijl ze ook geen ontslagvergoeding zullen ontvangen. Een ander voorbeeld van problematische ontslagen doet zich voor bij AGET-Iraklis, een bedrijf dat eigendom is van Lafarge. De beslissing van de onderneming om 229 medewerkers collectief te ontslaan werd vernietigd door het ministerie van Werkgelegenheid. AGET bracht de zaak echter voor de Raad van State, als een typisch voorbeeld van een bedrijf uit de privé-sector corporatie dat wenst dat alle werknemersrechten rond ontslagen worden omzeild.

6. Skouries

De leidster en parlementslid van de Canadese Groene Partij, Elizabeth May, maakte uit de eerste hand kennis met de door Hellas Gold gebruikte methoden toen ze een poging deed om de Skouries bouwplaats te bezoeken in het noordoosten van Chalkidiki. May was in Griekenland op uitnodiging van de Griekse Groene Partij.

De Canadese MP werd op haar weg naar de Skouries bouwplaats vergezeld door een groep bewoners die zich verzetten tegen het mijnbouwproject. Onderweg bleek dat de weg werd geblokkeerd door een bedrijfsbulldozer die de weg aan het afgraven was om zo de toegang naar het gebied te voorkomen. May uitte haar woede uit tegen vertegenwoordigers van Eldorado Gold, het in Canada gevestigde moederbedrijf van Ellinikos Chrysos, dat haar had verteld dat een grote meerderheid van de bewoners van het gebied voordeel heeft van het mijnbouwproject:. "Het bedrijf heeft tegen me gelogen in Canada. Het bedrijf verzekerde me dat de inwoners van Chalkidiki en Thracië de goudwinning steunden, maar ik heb net het tegenovergestelde gezien. Eldorado Gold's CEO Paul Wright is een grote leugenaar”. Elizabeth May heeft toegezegd de strijd van de bewoners tegen de mijnbouw op alle mogelijke manieren te ondersteunen.

7. De foto-tentoonstelling "News Under Persecution" in het Europees Parlement
"News Under Persecution" is een tentoonstelling over politiegeweld tegen fotojournalisten in Griekenland, die uiteindelijk op 25 juni toch plaats vond in het Europees Parlement, na eerder deze maand op het laatste moment te zijn afgelast. De tentoonstelling werden georganiseerd tijdens een open discussie tussen Europarlementsleden van verschillende politieke partijen. De discussie draaide rond de noodzaak de mensenrechten in Europa tijdens de huidige economische en financiële crisis goed in de gaten te blijven houden en te beschermen. De voorzitter van de vakbond van Griekse Fotojournalisten, Marios Lolos, benadrukte dat politiegeweld slechts een van de vormen van geweld is tegen fotojournalisten, een beroepsgroep die ook geconfronteerd wordt met andere crisisgerelateerde fenomenen, zoals censuur en zelfcensuur en een hoog werkloosheidspercentage. De voorzitter van de Sociaaldemocratische fractie in het Europarlement, Hannes Swoboda, sloot de dag met de opmerking dat evenementen zoals deze tentoonstelling niet moeten worden gezien als acties die gericht zijn tegen Griekenland, maar als evenementen ter ondersteuning van Griekenland als een vrij en democratisch land.

No comments:

Post a Comment