Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Tuesday, 28 May 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 25 mei 2013 #15

Deze week in het nieuws bij rbnews international:
  • Toenemende politieke weerstand tegen wetsvoorstel dat harder optreden tegen racisme mogelijk wil maken. Verzet niet alleen van Gouden Dageraad, maar ook van Nieuwe Democratie. 
  • Verslechtering mensenrechtensituatie in Griekenland deze week benadrukt door diverse rapporten van vooraanstaande bewegingen en organisaties, waaronder Amnesty International en Unicef 
  • Politieprotest tegen bewaken van goudmijnen in Chalkidiki terwijl hun chef verzuimt om te verschijnen bij zitting van de rechtbank over de mijnen. 
  • Werknemers van twee van Griekenland's grootste zuivelbedrijven, MEVGAL en FAGE, in langdurige staking. 
  • Regering wil privatisering van monument ter ere van het Grieks verzet in de Tweede Wereldoorlog. 
  • Toenemende ongerustheid (en niet alleen onder linkse partijen) dat Kamerleden van Gouden Dageraad wapens dragen in het parlement. 

1. Racisme, fascisme en xenofobie.

Het wetsvoorstel tegen racisme van Minister van Justitie Antonis Roupakiotis stuitte wederom op grote weerstand, deze keer niet van neonazistische partij Gouden Dageraad, maar van de kant van de grootste coalitiepartij Nieuwe Democratie. Het wetsvoorstel voorziet in veel strengere sancties tegen alle vormen van racisme dan de bestaande wetgeving. Het ligt nu voor bij de vaste Kamercommissie van juridische zaken, waar verdere behandeling wordt vertraagd door kamerleden van Nieuw Democratie. Zij stellen dat het Europees kaderbesluit uit 2008 - dat met dit voorstel zou worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving - niet bindend is voor Griekenland omdat Griekenland al sinds 1979 antiracistisme wetgeving heeft. Dit wordt door velen gezien als een louter procedurele kunstgreep, waarmee de partij zijn ware motieven in de doofpot probeert te stoppen. Een aantal prominente leden van Nieuwe Democratie, waaronder premier Samaras zelf, doen namelijk zelf in het openbaar xenofobe en zelfs openlijk racistische uitlatingen. De leiders van de drie partijen van de regeringscoalitie, Nieuw Democratie, PASOK en Democratisch Links, komen bijeen op maandagmiddag om hun verschillen met betrekking tot het wetsvoorstel op te lossen.

Het wetsvoorstel werd eveneens veroordeeld door bisschop Amvrosios van Kalavryta, die het "verwerpelijk" noemde. Amvrosios leidde ook een delegatie van Grieks-orthodoxe priesters die een brief met hun bezwaren aan het parlement overhandigde. Bisschop Amvrosios staat bekend om zijn sympathie voor Gouden Dageraad.

Ondertussen organiseren antifascisten zich steeds beter, maar krijgen hun organisaties krijgen ook te maken met de vijandigheid van de politie en de lokale overheden. Een demonstratie in de stad Patras tegen een openbaar evenement van Gouden Dageraad in de avond van zondag 19 mei eindigde met de arrestatie van 4 antifascistische activisten en de aanhouding van 40 anderen. In Kalamata, werd een initiatief gelanceerd om handtekeningen te verzamelen nadat de burgemeester had aangekondigd dat hij zich niet zou verzetten tegen het festival dat Gouden Dageraad op 3-4 augustus in de stad wil organiseren.

De situatie van de mensenrechten in Griekenland is het afgelopen jaar, zoals blijkt uit het jaarverslag van Amnesty International. Het jaarverslag bevatte zoveel gevallen van racisme en vreemdelingenhaat, dat de Griekse afdeling van Amnesty International besloot om op 23 mei een persconferentie te houden voor het hoofdbureau van de Vreemdelingenpolitie in Athene. Amnesty International is zeer verontrust over een reeks van ontwikkelingen. Een belangrijke aanklacht betreft het ontbreken van een eerlijke en doeltreffende asielprocedure en de langdurige, haast routinematige opsluiting van asielzoekers en illegale migranten, inclusief niet-begeleide kinderen. Ook uitte Amnesty grote zorgen over de discriminatie van mensen wegens hun vermeende etniciteit door de “veegoperatie” "Xenios Zeus"*, de vernederende omstandigheden in detentiecentra en politiebureaus en de dramatische escalatie van het aantal racistische aanslagen in 2012. Ook maakte Amnesty zich zorgen over het feit dat slachtoffers van delicten zonder papieren in afwachting van de verdere juridische afhandeling geen bescherming hebben tegen arrestatie en uitzetting. voor de duur van de strafprocedure.

Een recent voorbeeld van dit laatste kwam deze week aan het licht. De beweging 'Verenigd tegen racisme en de fascistische dreiging ‘ melde namelijk dat twee migranten-landarbeiders die een paar weken geleden het slachtoffer waren geworden van geweld in Manolada, nu met uitzetting worden bedreigd. Het betreft hier landaardarbeiders die door de voormannen van hun bedrijf werden aangevallen toen ze vele maanden achterstallig loon opeisten. Het ministerie van Openbare Orde kondigde deze week aan dat particuliere beveiligingsbedrijven worden ingehuurd om de detentiecentra voor migranten te bewaken. Daarmee geven ze het signaal dat ze niet van plan om deze centra te sluiten, maar ook dat het inzetten van middelen om de detentieomstandigheden te verbeteren geen regeringsprioriteit is.

* politieoperatie gericht op vreemdelingen zonder geldige verblijfspapieren

2. Mensenrechten in crisistijden

De mensenrechten lijden onder de crisis. Migranten maar ook andere kwetsbare minderheidsgroepen zijn hier het slachtoffer van. Amnesty International hekelt in haar rapport ook de verschillende vormen van bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Een ander rapport van de Research Association of Human Sexuality (Emas) en het Andrologisch Instituut, dat op woensdag 22 mei werd gepubliceerd met de titel "Het Griekenland van de crisis en het memorandum" onthult dat huiselijk geweld tegen vrouwen de afgelopen maanden met 47% is gestegen. Het UNICEF-rapport getiteld "De staat van Kinderen in Griekenland" dat vorige week werd uitgebracht, toont een dramatische toename van de armoede onder kinderen in Griekenland sinds de eerste reddingsoperatie en het invoeren van het bezuinigingsbeleid. Een nóg dramatischere toename betreft het aantal kinderen met een toegenomen risico op armoede en sociale uitsluiting. Meer specifiek, 16,4% van de minderjarigen in Griekenland (322.000 kinderen) lijkt nu te leven in huishoudens die te kempen hebben met essentiële materiële tekortkomingen. Voor de periode 2010-2012 betekent dit een stijging met 89.000 personen, of 38,2%. Jongere kinderen zijn het zwaarst getroffen, met 46,7% van de 6-11 jarigen die in armoede leven.

De economische achteruitgang van Griekenland kreeg ook veel aandacht in het Eurostat-persbericht van 22 mei over werkloosheid in Europa. 8 van de 13 provincies van Griekenland komen voor in tenminste een van de vijf top-tien lijsten met betrekking tot de werkloosheid in Europa (totale werkloosheid, werkloosheid onder mannen, vrouwelijke werkloosheid, jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid.). Het gaat om West-Macedonië, Centraal-Griekenland, Attica, Thessalië, Epirus, Centraal-Macedonië en Peloponnesos. West-Macedonië staat bovenaan als het gaat om de jeugdwerkloosheid, met maar liefst 72,5%.

3. Skouries

Op donderdag 23 mei demonstreerde de politievakbond in Chalkidiki bij het regionale politiehoofdkwartier in Polygyros tegen het feit dat een groot deel van de lokale politie belast is met de bewaking van het mijnbouwbedrijf Ellinikos Chrysos in het Skouriës-bos. Daardoor komt de uitvoering van de reguliere politietaken in de regio, zoals noodzakelijk bij de start van het toeristenseizoen, in gevaar. In hun persbericht staat dat "de verantwoordelijken moeten begrijpen dat de kwestie Skouries in Chalkidiki geen zaak is voor de politie." De agenten werden tijdens dit protest vergezeld door politie vakbonden uit andere regio's in het noorden van Griekenland, van waaruit versterkingen naar Chalkidiki zijn gestuurd en wat op zijn beurt weer leidde tot een tekort aan personeel in andere gebieden. De secretaris van de Politievakbond van Thessaloniki Theofilos Papadakis zei tijdens het protest dat "de kwestie van de goudmijnen politiek is. Het is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Ontwikkeling, niet van het ministerie van Openbare Orde ".

Intussen is het proces uitgesteld van de drie vrouwen die vorige week op Moederdag op hardhandige wijze werden gearresteerd tijdens protesten in het bos van Skouries. Het uitstel kwam doordat de regionale chef van politie van Centraal-Macedonië, die een belangrijke getuige voor de beschuldiging was, niet kwam opdagen. Het proces werd uitgesteld tot volgende week maandag. De vrouwen worden beschuldigd van opruiing, belediging van de politie, het onrechtmatig proberen om een gedetineerde te bevrijden, en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Antigoldgr http://antigoldgr.wordpress.com/2013/05/23/police-unionists-protest-about-eldorado-golds-skouries-mine/

4. Stakingen in de private sector en de'non-staking’ van de docenten

Medewerkers van het zuivelbedrijf MEVGAL zijn inmiddels 30 dagen in staking om de betaling te eisen van 4 maanden achterstallig loon. Tegelijkertijd willen zij dat er niemand wordt ontslagen en dat er een nieuwe CAO wordt ondertekend. Een soortgelijke staking vindt plaats ook in de FAGE zuivelbedrijf. In beide gevallen zijn er meldingen dat het management op zoek is naar wegen om de staking te breken door zelf producten uit de bezette fabrieken te nemen en deze vervolgens te verkopen.

CAO's zijn dezer dagen een hot issue, omdat 45 sectorale overeenkomsten binnenkort zullen verlopen . De aan de communistische partij gelieerde vakbond PAME hield afgelopen maandag een protestbijeenkomst in Athene om te eisen dat er nieuwe overeenkomsten worden ondertekend. De vakbond van de werknemers in uitgeverijen ging om dezelfde reden op 23 mei in staking.

Ondertussen vinden de nationale toelatingsexamens voor de universiteiten normaal plaats, terwijl leraren nog steeds onder de regeling van civiele mobilisering vallen. De Federatie van docenten van het secundair onderwijs bij publieke scholen hekelde deze week de civiele mobilisatie, zeggend dat de overheid hen met die maatregel in gijzeling wil houden. Opgemerkt moet worden dat het onduidelijk is wanneer de maatregel zal worden opgeheven.

Een belangrijke reden voor de docentenstaking is het feit dat het Ministerie van Onderwijs er (volgens de nieuwe wettelijke bepalingen die de overheid heeft doorgedrukt) voor kan kiezen om een leraar disciplinair kan schorsen voor zijn of haar activiteiten buiten de setting van de school. Dit gebeurde deze week met een leraar uit Larissa die gearresteerd werd op beschuldiging van opruiing tijdens een protest gedurende de 25 maart parade. In zijn persbericht vraagt de “Beweging voor Vrijheden en Democratische Rechten van onze tijd”, die dit voorval meldde: "Kan deelname aan een protest dat zal worden geconfronteerd met de bekende methoden van de politie dusdanig worden gestigmatiseerd dat het leidt tot ontslag?”

5. Kaisariani schietbaan 

Deze week bleek dat de Kaisariani schietbaan op de lijst staat van staatseigendommen die zullen worden geprivatiseerd. De Kaisariani schietbaan is een belangrijk monument van de geschiedenis van het hedendaagse Griekenland en zou als zodanig beschermd moeten worden door het Ministerie van Cultuur. De locatie werd tijdens de Duitse bezetting van Griekenland tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk gebruikt als executieplaats voor honderden verzetsstrijders. De grootste Nazi misdaad in Kaisariani die uit die tijd is gerapporteerd, betrof de executie van 200 communisten op 1 mei 1944 in vergelding voor de moord op een Duitse generaal en zijn gevolg, die een paar dagen eerder in de provincie Lakonië had plaatsgevonden. Het is onduidelijk hoe een beschermd historisch monument onder de Griekse wet zou kunnen worden geprivatiseerd. De verantwoordelijke staatssecretaris van Economische Ontwikkeling, het ministerie dat eigenaar is van het gebied, heeft de vragen van Kamerleden van Syriza over de ethische aspecten van de verkoop en privatisering van een gebied dat tot het collectieve historische geheugen behoort niet beantwoord. Zijn enige reactie was dat de samenvoeging van drie overheidsinstellingen- een ervan is die eigenaar van de schietbaan - nodig is om de banen van hun werknemers te in stand te houden.

6. Gouden Dageraad en geweren in het parlement

Na het incident van vorige week in het parlement waarbij Gouden Dageraad Kamerlid Iliopoulos voor zijn onreglementaire gedrag uit de zaal werd verwijderd door de vicevoorzitter van het parlement, werd deze week gerapporteerd dat een niet nader genoemd Kamerlid van Gouden Dageraad de toegang tot het parlementsgebouw werd ontzegd vanwege het dragen van een pistool.

Toen de politieagent van dienst het pistool zag -dat op de passagiersstoel van zijn auto lag– zei het Gouden Dageraard Kamerlid: "Ik geef er de voorkeur aan om zelf iemand te pakken voordat hij mij pakt."

Syriza Kamerleden hadden in het verleden al gemeld dat Gouden Dageraad Kamerleden geweren droegen in het parlement, iets wat illegaal is. Alleen bodyguards van Kamerleden mogen wapens dragen. Nieuw Democratie Kamerlid Fotini Pipili verwoordde deze week ook haar zorgen over dit fenomeen. Het overleg van de leiders van politieke partijen besloot na deze twee incidenten dat de parlementsregels naar de letter moeten worden nageleefd en dat alle mensen die het parlement binnenkomen, inclusief de leden van de regering, door een metaaldetector moeten gaan.

No comments:

Post a Comment