Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Sunday, 7 April 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 6 april 2013 #10Vertaald door @DimitraTheodori

Het wekelijkse nieuws uit Griekenland van rbnews international in vogelvlucht


  • Aanhoudende protesten tegen de aanleg van de goudmijnen in Noord Griekenland, terwijl uit een onderzoek - dat onthuld werd door de krant Efimerida ton Syntakton - blijkt dat het water in de omgeving reeds ernstig verontreinigd is met zware metalen.
  • Demonstraties in verschillende Griekse steden voor het recht op naturalisatie voor kinderen van migranten (tweede generatie).
  • De gemeente Athene bedreigt tientallen culturele centra met sluiting op basis van een wet van een Griekse dictator uit de vorige eeuw.
  • Voor het derde achtereenvolgende jaar en ondanks grote maatschappelijk tumult, wordt de noodheffing op onroerend goed opgelegd die geheven wordt via de elektriciteitsrekening.
  • De Griekse politie gaat door met operatie “Thetis” gericht tegen de drugsverslaafden in het centrum van Athene.
1.Mijnen in Noord Griekenland

Nog een demonstratie tegen de mijnen in Chalkidiki vond plaats op zaterdag 30 maart. Tegenstanders van het mijnproject uit het gebied verzamelden zich in Ierissos en liepen naar Stratoni, het dorp waar mijnbouwbedrijf Ellinikos Chrysos zijn regionale hoofdkantoren heeft staan en van waaruit de bestaande ertsverwerkingsfabriek wordt gerund. Een delegatie van demonstranten ging naar Stratoni om een petitie - ondertekend door de lokale gemeenschap - te overhandigen aan de vertegenwoordigers van het bedrijf, waarin wordt meegedeeld dat het bedrijf niet welkom is in Chalkidiki.

Ondertussen werd duidelijk hoe groot de aantasting van het milieu zal zijn als het bedrijf doorgaat met de enorme plannen voor uitbreiding van de mijnbouw. De krant Efimerida ton Syntakton (Krant van de Redacteuren) publiceerde een uitgebreide studie over de aanwezigheid van zware metalen in het zoetwater gebied van de Strymonikos baai.

Uit metingen blijkt dat in de regio van Olympiada, waar sinds de negentiger jaren mijnbouwactiviteiten worden uitgevoerd , de aanwezigheid van arseen, mangaan, lood en zink in beken een paar duizend keer hoger is dan het aanvaardbare niveau voor de veiligheid van de volksgezondheid en tot maar liefst 49.000 keer hoger voor wat betreft arseen.

De aanwezigheid van zware metalen in zoet water vormt een groot probleem voor de regio, aangezien zware metalen uiteindelijk op alle niveaus van de voedselketen terechtkomen. In een verklaring ontkenden Ellinkos Chrysos en haar moedermaatschappij Eldorado Gold dat de aanwezigheid van zuren iets te maken had met de huidige mijnbouwactiviteiten. Ze ontkenden echter niet de juistheid van de analyse van de waterkwaliteit.

Mijnbouwbedrijven werden deze week opnieuw geconfronteerd met een terugslag, deze keer in Thracië , toen de voorzitter van het bedrijf bekend maakte dat het zijn dertig werknemers zou ontslaan en dat het project in de ijskast wordt gezet totdat er duidelijkheid is over het investeringskader in Griekenland. Verder kondigde Eldorado deze week aan een 4-daagse bezoek aan haar vestingen in Chalkidiki en Izmir (Turkije) voor journalisten te willen organiseren (en betalen).

2. Protesten voor het recht op naturalisatie

Op 30 maart organiseerden anti-racistische groeperingen demonstraties in verschillende Griekse steden voor het recht van kinderen van migranten op het Grieks staatsburgerschap. Deze specifieke bevolkingsgroep kreeg onlangs te kampen met een tegenslag toen een wet uit 2010, die een fast-track procedure mogelijk maakte voor de aanvraag van het Griekse staatsburgerschap door kinderen van migranten, werd afgewezen door de Griekse Raad van Staten. De wet uit 2010 bepaalde dat kinderen wiens ouders meerdere jaren legaal in het land verbleven , of allochtone kinderen die een aantal jaren van hun opleiding in het Griekse schoolsysteem hadden afgerond, in aanmerking kwamen voor het Grieks staatsburgschap. Dit was een ommekeer in het systeem van toekenning van nationaliteit, dat voorheen werd gebaseerd op bloed en afkomst . De nieuwe wet werd echter ongrondwettelijk verklaard door de Raad van Staten, die oordeelde dat de voorwaarden voor het verkrijgen van het Grieks staatsburgerschap niet gebaseerd waren op het aantonen van een sterke band met Griekenland. Als gevolg hiervan verkeren tienduizenden kinderen in juridische onzekerheid. Dat zijn kinderen die geboren zijn in Griekenland of op jonge leeftijd naar Griekenland zijn gekomen en die niet in het bezit zijn van de nationaliteit van het land van herkomst van hun ouders.

3. Sluiten culturele plaatsen in Athene

Op basis van een wet van 1937, aangenomen in de tijd van dictator Metaxas, en met het voorwendsel dat ze niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, sluit de gemeente Athene minstens 35 culturele locaties in de hoofdstad. Onder hen, veel kleine en alternatieve centra, zoals experimentele theatergroepen. Als die hun deuren willen heropenen zullen ze eerst een zeer hoge boete moeten betalen, zodat ze in wezen veroordeeld te verdwijnen. Hierdoor zal de hoofdstad cultureel verarmen en vindt er een oriëntatie richting massa entertainment plaats. Daarnaast zullen veel jonge kunstenaars worden geconfronteerd met de dreiging van werkloosheid. Belanghebbenden en kunstenaars hebben een bijeenkomst gehouden waarin besloten werd om juridische stappen te nemen en acties te organiseren, met als doel de ruimtes open te houden en het wettelijke kader waarbinnen zij functioneren te moderniseren.

Van haar kant, verklaarde de gemeente dat uit controle van 89 culturele plaatsen, bleek dat er 50 niet Voldoen aan de wettelijk eisen, en dat ze -ook gezien de reacties vanuit de sector-, bezig zijn met het vinden van een tijdelijk compromis.

4. Charatsi

De nu al twee jaar opgelegde noodheffing op onroerend goed heeft een golf van hevige maatschappelijke reacties veroorzaakt, vooral omdat de belasting wordt geheven via de elektriciteitsrekening. De bevolking gaf aan deze belasting de bijnaam 'charatsi'. Dat woord dateert uit de tijd van de Ottomaanse overheersing en verwijst naar een als onrechtvaardig ervaren belasting. De belasting werd omschreven als tijdelijk en opgelegd vanwege de economische crisis. De belasting wordt beschouwd als onrechtmatig, terwijl de Europese Commissie bezwaar heeft gemaakt tegen het feit dat de elektriciteit word afgesloten als men de belasting niet betaalt. Werknemers van de publieke electriciteitsmaatschappij DEH hebben op verschillende manier geprotesteerd tegen deze maatregel. De Griekse Raad van Staten oordeelde in het najaar van 2012 dat de belasting niet mag worden geïnd via de elektriciteitsrekening, maar deze beslissing werd overruled door minister van Financiën Yiannis Stournaras, die de DEH en de Raad van Staten onder druk zette om de status quo te handhaven.

Veel mensen hebben geweigerd om de charatsi te betalen. Hoewel ze wel betaalden voor de verbruikte elektriciteit, werd hun elektriciteit afgesloten. In ten minste één geval betwistte de minister van Financiën de bevoegdheid van de rechterlijke macht om over deze materie te oordelen, terwijl de bevoegde rechterlijke instantie de afsluiting van de elektriciteit illegaal verklaarde.

Op donderdag 4 april kondigden de drie regeringspartijen lange beraadslagingen aan dat de belasting wordt gehandhaafd, zij het onder een andere naam. Daarbij werd eveneens duidelijk dat de belasting ook in 2013 via de elektriciteitsrekening zal worden betaald. Vanaf 2014, zal de belasting worden uitgebreid zodat die niet alleen gebouwen -, maar alle vormen van onroerend goed betreft. Ook zal de belasting dan worden betaald via de belastingaangifte.

Het nieuwe beleid ten aanzien van de betaling van deze belasting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de trojka.

5. Thetis

De Griekse politie gaat door met operatie “Thetis”, die gericht is tegen de drugsverslaafden in het centrum van Athene en plaatsvindt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens de operatie verzamelt de politie lukraak personen in het centrum van Athene die, naar hun mening, drugsverslaafd zijn. Ze worden in handboeien geslagen en vervolgens ver van het centrum geleid, naar gevangenkampen voor migranten zonder wettige verblijfsdocumenten zoals die in Amygdaleza in Athene, Korinthe en Thebe. Daar worden de gearresteerden geïdentificeerd, ondergaan ze verplichte medische onderzoeken waarna ze op een gegeven moment weer worden vrijgelaten.

Ronduit schokkend was de aanklacht van een drugsgebruiker die onder behandeling is bij de mobiele unit van Artsen zonder Grenzen en waar een reportage van de krant Efimerida ton Syntakton melding van maakt: "Elke dag slepen ze ons naar het politiebureau en vervolgens naar een plek die ver weg ligt. Een paar dagen geleden werden er 23 mensen gearresteerd waaronder 3 jonge vrouwen. Ze zetten ons allemaal bij elkaar. Sommigen werden naar Korinthe gebracht ter identificatie en wie geld bij zich had kon terugkomen, maar één had er geen geld en moest te voet terugkomen. Hij heeft er anderhalve dag over gedaan. “

De voorzitter van Artsen zonder Grenzen, Nikitas Kanakis veroordeelde de operatie en zei: "Geneeskunde is niet bestraffend, maar meelevend en ondersteunend. De ander moet zich veilig voelen. Anders zal hij zich verbergen, om behandeling te ontlopen, en terugkeren om wraak te nemen op de maatschappij."

No comments:

Post a Comment