Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Monday 25 March 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 23 maart 2013 #8


Vertaald door @DimitraTheodori

Het nieuws uit Griekenland van rbnews international in vogelvlucht


  • Demonstraties in Nicosia en Athene kenmerken deze cruciaal week voor het lot van de economie van Cyprus.
  • Het Canadese mijnbouwbedrijf Eldorado Gold overweegt om haar activiteiten in Griekenland op te schorten na opeenvolgende reacties van de inwoners van Noord-Griekenland tegen het mijnbouwprojecten.
  • De Griekse regering oefent druk uit op de openbare aanklager om het maandblad Unfollow te vervolgen wegens de publicatie van een bewerkte foto van de premier op de voorpagina van het blad.
  • Vier jaar na zijn moord worden de moordenaars van op A. Grigoropoulos, de politieagenten Korkoneas en Saraliotis, geschorst uit de politiekorps door de tuchtraad van de politie.
  • De terrorismebestrijding eenheid doorzoekt boekhandels op zoek naar kopers van politieke boeken die verband zouden houden met de diefstal in Velvento Kozani.
  • Extreem neoliberaal en voormalige voorzitter van het publieke bedrijf voor water en riolering wordt hoofd van TAIPED, de staatsfonds die de privatisering van de Griekse staatseigendommen moet gaan realiseren.
  • Babis Akrivopoulos, nog een gewetensbezwaarde, werd vorige week gearresteerd en wordt opnieuw geconfronteerd met een rechtzaak.


1. Cyprus

The acute crisis generated in Cyprus by the Eurogroup decision to include a blanket haircut on bank deposits as part of the bailout package last week led to several demonstrations, which, while limited in size to several thousands people, were extremely large by Cypriot standards. It is noteworthy that, as opposed to the Greek police, the Cypriot police were under clear instructions to ensure the security of protesters rather than disperse them. The only clashes reported as of Friday midday were minor scuffles on Thursday evening, when employees of the Popular Bank of Cyprus sought to enter parliament after hearing that their bank would be closed down. Protesters contacted by radiobubble reported that crowds were extremely diverse, covering the entire scope of Cypriot society.

Demonstrations in solidarity with the people of Cyprus also kicked off in several towns of Greece on Friday. Both Greek and Cypriot tweeps have been expressing their frustration with the government of Greece in the whole Cyprus affair, feeling that its position is even more rigid than that of Germany within the Eurogroup negotiations.

De acute crisis die is ontstaan in Cyprus na het besluit van de Eurogroep voor een hair-cut van de bankdeposito's als onderdeel van het reddingsplan van vorige week heeft geleid tot een aantal demonstraties, die, hoewel beperkt in omvang tot enkele duizenden mensen, zeer groot te noemen waren voor Cypriotische normen. Het is opmerkelijk dat, in tegenstelling tot de Griekse politie, de Cypriotische politie duidelijke instructies heeft gekregen om de veiligheid van demonstranten te waarborgen en niet zozeer om ze uit elkaar te drijven. De enige botsingen gemeld vanaf vrijdag middag waren kleine schermutselingen op donderdag avond, toen medewerkers van de Laiki Bank of Cyprus het parlement binnen wilden dringen na het horen dat hun bank zou worden gesloten. Demonstranten gecontacteerd door radiobubble meldden dat de demonstrerende menigten zeer divers waren.Demonstraties in solidariteit met het volk van Cyprus werden ook geoganiseerd in verschillende steden van Griekenland op vrijdag. Zowel Griekse en Cypriotische tweeps uiten hun frustratie met de regering van Griekenland in de hele Cyprus affaire.

2. Skouries

The CEO of Ellinikos Chrysos, the Greek subsidiary of Canadian mining company Eldorado Gold, said in a press conference on Tuesday that the company was considering to pull out of its operations in Greece due to reactions to ore mining plans from local communities in Halkidiki, Kilkis and Thrace, as well as bureaucratic red tape and lack of decisiveness on behalf of the government to promote the investment plan. However, Eldorado also hosted a day-long conference on mineral wealth in Hotel Grande Bretagne in Athens on Wednesday, which seemed to belie this hint at their intention to leave. The key issue discussed in the conference was the mistrust expressed by local communities towards mining companies.

Meanwhile, the police has proceeded to indict some 20 people over the arson attack on the Skouries mining site in Halkidiki on 17 February. The indictment document is more than 700 pages long. The police suspect one of those indicted of accessing the worksite through mountain paths even though he is recognized as having a 67% motor disability.

Several hundred schoolchildren held a demonstration in Polygyros, the regional capital of Halkidiki, on Friday morning to protest police brutality against children in the village of Ierissos. Further demonstrations in solidarity with the people of Halkidiki are planned this week in Stavros, just north of the mining area, as well as Preveza in western Greece and Volos in central Greece. The residents of the mining area are also planning to demonstrate in the Kakavos Mountain on 25 March, after the National Day parade.

Two documentaries on the issue of mining in Halkidiki are being presented at the Thessaloniki documentary film festival this weekend. It is expected that large numbers of people from Halkidiki, as well as Kilkis and Thrace, two other areas of northern Greece threatened with mining projects, will attend the projection scheduled for Sunday 24 March. The documentaries are titled "Gold in the time of the crisis: Cassandra's treasure" and "Greed for gain", and are produced by Exandas documentaries and Omnia TV respectively.


De CEO van Ellinikos Chrusos, de Griekse dochteronderneming van het Canadese mijnbouwbedrijf Eldorado Gold, zei in een persconferentie afgelopen dinsdag dat het bedrijf overwoog zich terug te trekken uit Griekenland. Hun terugtrekking zou het gevolg zijn van de tegenreacties op de mijnbouwplannen door de lokale gemeenschappen in Halkidiki, Kilkis en Thracië, evenals de bureaucratische rompslomp en het gebrek aan daadkracht aan de kant van de regering. Echter, Eldorado heeft woensdag ook een conferentie georganiseerd over de minerale rijkdom in Hotel Grande Bretagne in Athene. Het organiseren van deze conferentie leek hun voornemen om te vertrekken tegen te spreken. Het centrale thema van de conferentie was het wantrouwen van de lokale gemeenschappen tegenover de mijnbouwbedrijven.

Inmiddels is de politie overgegaan tot het aanklagen van ongeveer 20 mensen over de brandstichting en aanval op de werkplaats van Skouries mijnbouw in Halkidiki op 17 februari. De aanklacht document telt meer dan 700 pagina's. Een van de mensen die in staat van beschuldiging zijn gesteld wordt verdacht van het binnendringen van het terrein via klimmen en bergpaden terwijl hij voor 67% een motorische handicap heeft.

Enkele honderden schoolkinderen hielden op vrijdagochtend een demonstratie in Polygyros, de regionale hoofdstad van Halkidiki, om te protesteren tegen de politiegeweld tegen kinderen in het dorp Ierissos . Verdere demonstraties in solidariteit met het volk van Halkidiki zijn gepland deze week in Stavros, net ten noorden van de mijnstreek, evenals Preveza in tonen in de Kakavos Berg op 25 maart, na de Nationale Feestdag parade.

Twee documentaires over de kwestie van de mijnbouw in Halkidiki worden gepresenteerd op het Thessaloniki Documentary Film Festival dit weekend. De verwachting is dat mensen uit Halkidiki, evenals Kilkis en Thracië, twee andere gebieden van Noord-Griekenland die ook met mijnbouwprojecten worden bedreigd, in grote aantallen de documentaires zullen gaan kijken gepland voor zondag 24 maart. De documentaires dragen de titel "Goud in de tijd van de crisis: Cassandra's schat" en "Greed voor winst", en worden geproduceerd door Exandas documentaires en Omnia TV respectievelijk.

3. Kans op vervolging tijdschrift Unfllow

Na de doodsbedreiging van een van zijn journalisten, onthulde het tijdschrift Unfollow vorige week dat, volgens zijn bronnen, de overheid druk aan het uitoefenen is op de openbare aanklager om tot automatische vervolging van het tijdschrift over te gaan. De vervolging heeft, volgens dezelfde bronnen, betrekking op de recente voorpagina van het tijdschrift waarop een bewerkte foto van premier Antonis Samaras te zien is met zichtbare tekenen van marteling in het gezicht.

De provocerende voorpagina werd door het tijdschrift gekozen bij wijze van commentaar op de marteling van gearresteerde anarchisten in diverse gevallen. Deze keuze heeft reeds tot heftige reacties geleid van de traditionele media, politici en van de overheid.

Informatie over overheidsbemoeienis met het werk van justitie komt na een klacht van hetzelfde tijdschrift, over de herhaalde doodsbereidingen aan het adres van zijn journalist Lefteris CHARALAMBOPOULOS en zijn familie. Deze bedreigingen werden naar verluid gemaakt door een bekende zakenman. De zakenman is door de journalist beschuldigd van illegale praktijken in de handel van brandstoffen.

Het tijdschrift deed in een publicatie, een beroep op de rechterlijke macht om deze praktijken - gericht op het opheffen van het principe van de scheiding der machten - te weerstaan.

4. De anti-terrorisme eenheid doorzoekt boekhandels in Athene

Volgens sommige bronnen, doorzocht de anti-terrorisme eenheid boekhandels in de Atheense buurt van Exarchia direct na de arrestatie van vier anarchisten voor de bankoverval in Velvento Kozani. Het doel was om specifieke kopers van boeken op te sporen. Het gaat hier om boeken die gevonden werden in het appartement van een van de arrestanten, op te sporen. De doorzochte boekhandels hebben boeken verwant aan de linkse en anarchistische ideologie. De aanklagers van deze optreden van de anti-terrorisme eenheid, spreken van een poging tot criminalisering van ideeën binnen de bredere klimaat van de intensivering van de repressie.

5. De moordenaars van Grigoropoulos worden uit de politie gezet

Op dinsdag 19 maart heeft een tuchtraad van de politie besloten om de politieagenten Epaminondas Korkoneas en Vassilis Saralioti te schorsen van de politiekorps. De twee politieagenten werden in 2008 veroordeeld voor de moord op Al. Grigoropoulos. Het doden van Al. Grigoropoulos veroorzaakte een golf van verontwaardiging in Griekenland en leidde tot de jongeren opstand van 2008. Tijdens het proces tegen de twee voormalige politieagenten, twee jaar later, werd Korkoneas veroordeeld tot levenslang zonder het erkennen van verzachtende omstandigheid, terwijl Saraliotis een 10-jaar gevangenisstraf kreeg.

Sinds hun veroordeling en omdat ze lid zij van depolitiekorps ontvangen de twee agenten nog altijd 30% van hun salaris. Ze kunnen een beroep doen op een hogere tuchtorgaan, om het besluit teniet te doen.


6. New President TAIPED

Een extreem neoliberale, Stelios Stavridis, werd benoemd tot nieuwe voorzitter van de staatsfonds die de privatisering van de Griekse staatseigendommen moet leiden (TAIPED). Stavridis was bij de laatste verkiezingen kandidaat met een kleine neo-liberale partij. Hij heeft zich vaak extreem uitgedrukt over links. Hij heeft het over het communistische gevaar en de "catastrofisch gevolgen van de acties van links."

Tijdens zijn ambtstermijn als president van het publieke water en rioleringsbedrijf EYDAP, was Stavridis tegen de privatisering van water en noemde de op handen zijnde privatisering slechts een gerucht. Nu heeft hij de verantwoordelijkheid van alle privatiseringen en inderdaad ook die van EYDAP. Zijn plaats in EYDAP wordt genomen door Anthony Bartholomeos, die tot nu toe lid was van de raad van bestuur van TAIPED.

7. Gewetensbezwaarde Babis Akrivopoulos gearresteerd

Vorige week werd gewetensbezwaarde Babis Akrivopoulos gearresteerd wegens dienstweigering. Akrivopoulos die zal worden berecht werd reeds in 2011 veroordeeld maar had twee jaar uitstel gekregen.

Eerder deze maand, werd een andere gewetensbezwaarde, Nick Karanikas, vrijgesproken. Karanika werd in februari gearresteerd wegens dienstweigering. Hij werd 13 jaar geleden ook vrijgesproken voor hetzelfde feit. Hieruit blijkt volgens velen dat de vervolging politieke was. Zijn berechting leidde tot een grote golf van sympathie. Beide dienstweigeraars zijn voor vele jaren zeer actief in sociale bewegingen. Opgemerkt moet worden dat de militaire dienst verplicht is voor de Griekse burgers. Het recht om te worden behandeld als dienstweigeraar op grond van gewetensbezwaren wordt beschouwd als militaire insubordinatie.


No comments:

Post a Comment