Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Sunday, 17 February 2013

#rbnews internationale nyheder d. 9-15feb.

Finansministeriet: Mindstelønnen skal længere ned

Tirsdag d. 12. Februar udmeldte finansministeriets generalsekretær Giorgos Mergos: “Mindstelønnen i Grækenland forbliver høj, og det er noget vi må være påpasselige med i forhold til vækst”. Denne udtalelse forårsagede stor utilfredshed fra flere sider, eftersom meldingen blev en del af de officiele bemærkning ved ‘Union of Social Security Fonds” generalforsamling. Det er vigtigt at pointere at minimumslønnen på nuværende tidspunkt er 586 euro. Dette blev vedtaget efter en anbefaling fra Troika.  

Finansministeriet og finansministeren skyndte sig at nægte enhver intention om at reducere minimumslønnen yderligere. Partiet “Det Demokratiske Venstre” kaldte Mergos udmeldelse for ‘uacceptabel’. Generalsekretæren sagde senere, at han havde udtrykt personlige holdninger, og at udmeldelsen ikke afspejlede regeringens intentioner. Ydermere sagde han, at udmeldelsen ikke kunne isoleres og at man skulle kende konteksten, hvori det var sagt. Giogos Mergos har været generalsekretær for finansministeriet siden sidste sommer. Tidligere repræsenterede han den offentlige sektor i Aplha Banks bestyrelse. 
Om torsdagen tog sagen en drejning, da Olli Rehn tilføjede at minimumslønnen i Grækenland, vil blive revideret for at reducere arbejdsløsheden og forstærke økonomiens konkurrenceevner.

Torsdag morgen protesterede medlemmer af Syrizas Ungdom, sammen med to af partiets parlamentsmedlemmer, foran Mergos kontor. De udfoldede et banner, hvorpå der stod: “Man kan ikke leve for 500euro”. De forsøgte symbolsk at okkupere lokalerne i et par minutter. Autoriteternes reaktion kom med det samme: Uropoliti tog straks affære ved at bruge tåregas og slå de demonstrerende. Selvom de to parlamentsmedlemmers identitet blev genkendt, blev de stadig ramt af politiets angreb. Det blev bekræftet efter en medicinsk undersøgelse, at de to parlamentsmedlemmer var sårede på benene og hovedet. Politiet annoncerede, at en forpligtet administrativ undersøgelse vil blive sat i gang på sagen: Erfaringer viser dog, at sådanne undersøgelser plejer at ende med at politibetjentene frikendes i sager om politiets brutalitet.

..........................................................................
Arbejdsaftaler går i opløsning
600.000 ansatte i den private sektor står til at lønnedskæringer på 30% i den nærmeste fremtid, eftersom de kollektive sektor-baserede arbejdsaftaler udløber. Under memorandummets betingelser, vil udløbede kollektive arbejdsaftaler, som ikke fornyes, blive erstattet med virksomheds-baserede aftaler.

1.200.000 ansatte i den private sektor er allerede overgået til ‘det nye regime.’ Dette har ledt til en yderligere udvikling af de fleksible former for arbejde, såsom deltidsarbejde og jobrotation. Dette betyder at 60% af den private sektors arbejdskraft har oplevet en betydelig tilbagegang i deres indtægter. Prognoser viser, at forholdene vil stige til 80% i 2013. En anden faktor i reduktionen af privatsektorens lønninger er annuleringen af den bonus som gifte par plejer at modtage. Dette vil træde i kraft i april 2013.

Det er vigtigt at fremhæve, at procenten i nye kontrakter vedrørende fuldtidsarbejde faldt fra 79% i 2009 til 58,9% i 2011. Alene i 2011, skete der samtidig en stigning på 73,25% i fuldtidsstillinger der blev transformeret til deltidsstillinger.

..........................................................................
Højere skat, flere arbejdsløse, mere fattigdom
I følge data udgivet af undersøgelsesinstituttet, som er tilknyttet ‘General Confederation og Workers’, er 3.9 millioner grækere på nuværende tidspunkt i fare for at leve i fattigdom. Dette markere en stigning på 800.000 siden 2011. Ifølge denne undersøgelse skyldes det hovedsageligt det uretfærdige skattesystem, som betyder en ubalanceret fordeling af skattebyrden mellem borgerne. Ifølge disse data er beskatningen i Grækenland vokset med 35,6% siden 2011. Dette har ramt hårdt hos især pensionister og gennemsnitlige familier (fire personer). ‘The General Confederation of Workers” efterspørger en tilbagetrækning af den nye skatteaftale, et mere retfærdigt skattesystem samt programmer der kan bekæmpe skattesvindel hos de velhavende. Samtidig viser oplysninger publiceret af ‘Hellenic Statistical Athourity’, at arbejdsløsheden i november 2012 nåede op på 27%. Kun en måned før, i oktober, var tallet 26,6%, mens det i november 2011 var 20,8%. Dette kan omregnes til 1.350.181 arbejdsløse, hvoraf 323.000 af disse har mistet deres job indenfor det sidste år. Arbejdsløshedsprocenten for unge under 25 er især bekymrende, da det steg til 61,7% fra 50% på et år. Dertil kan nævnes, at en ud af tre kvinder er jobsøgende.

..........................................................................

Arbejdere vinder sag i Thessaloniki
De ansatte i Chatzis bagerbutikker i Thessaloniki har vundet deres sag efter et års kollektiv kamp. Arbejderne klagede først og fremmest over, at deres arbejdsgiver skyldte dem det der var svarende til tre års løn og bonusser. Men de klagede også over, at arbejdsgiveren havde okkuperet en af butikkerne til andre business.

Arbejdsgiveren var været uforsonelig under hele processen; sagsøgt fagforeninger, gjort brug af politi for indgriben osv. Endelig blev der dog i slutningen af Januar underskrevet en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte hvor; lønrestancer bliver tilbagebetalt i 24 rater, de ansatte får nok socialsikringsbidrag til at være berettiget dagpenge samt alle retssags-udgifter vil blive trukket tilbage.


Gennem det sidste år har de ansatte engageret sig i den kollektive kamp. Der har været betydelig solidaritet og økonomisk støtte fra andre arbejdere i Grækenland og i udlandet.

..........................................................................
VIOMET vil har taget styringen - nu vil de genoptage produktionen

VIOMET metalarbejder fabrik i Nordgrækenland åbnede officielt Tirsdag d. 12. Februar under ledelse af arbejderne.

Mandag d. 11. Februar afholdte VIOMET arbejdernes fagforening en assembly for at vise støtte og solidaritet med deres kamp - dette møde var succesfuldt. Blandt de fremmødte var mere end 120 folk, arbejdere såvel som arbejdsløse, der repræsenterede snesevis af erhvervssektorer fra hele landet samt fagforeninger og kollektiver fra arbejder- og sociale bevægelser.

Arbejderne har fremlagt en krønike om deres kamp, der startede for 14 måneder siden inkl. oplysninger om deres fagforening, der fungerer på grundlag af direkte demokrati med regelmæssige møder i generalforsamlingen. De har også fremlagt et omfattende program og plan for deres hensigt med at overtage fabrikken samt dens grundlæggende driftsprincipper.

Fagforeningslederen Makis Anagnostou udtalte på en pressekonference i sidste uge, at fabrikken vil starte lidt efter lidt. En af arbejdernes prioriteter er at bortaktionere virksomhedens varelager, der lovligt er blevet konfiskeret for at rejse de midler, der behøves for at genoptage produktionen. Solidaritetsfonde i Latin Amerika har allerede budt ind som mulige leverandørere. Derudover prøver adskillige organisationer og kollektiver, at finde måder hvorpå de kan støtte VIOMET’s bestræbelser.
..........................................................................
Fagforeninger angribes af politi

For to uger siden blev 35 medlemmer af kommunistisk-tilknyttede fagforening PAME arresteret under en protest ved arbejdsministeriet. Retssagen skulle finde sted Tirsdag d. 12. Februar. Arbejdsfagforeningsfolkene er anklaget for ulovligt at overtage offentlig rum og blev arresteret og ført til retten under flagrant procedure. Tirsdag d. 12. Februar samledes folk uden for retsbygningen i solidaritet med de anholdte. Retssagen blev dog imidlertid udskudt til d. 12. Juni i mangel af vidner.

Onsdag opstod et andet hidtil uset indgreb mod arbejderne. Politiet afbrød det koordinerende organ for ‘primary-level’ fagforeningers assembly under påskud om efterforskning af potentielle overtrædelser af “orden og sikkerhed”. Da arbejdsfagforeningsfolkene klagede på den lokale politistation, indrømmede den vagthavende, at instruktionerne til denne aktion var udstedt af Attica Politidirektoratet, men gav skylden til spændingerne til den alt for store iver hos politimændene.

..........................................................................
Landmænd blokere i protest

I Mandags fortsatte landmændene deres symbolske vejspærringer på motorvejsafkørsler nær Athen. De protesterer for lavere benzinpriser og hjælpeforanstaltninger for lavindkomst landmænd. De har også besluttet sig for at udvikle landsdækkende koordinering og opskalere deres protest ved at besætte offentlige tjenester og veje. Regeringen har hidtil afvist deres krav og understreger at vejblokeringer er uacceptabelt.

Et andet krav fra landmændene er, at levnedsmiddelindustrien skal skal betale den efterbetaling de skylder.
Landmændene på Kreta har også annonceret protester i den kommende uge.

..........................................................................
 Gylden Daggry og administrerende direktør laver ulovlige 'identitets-tjek'


Den administrerende direktør for Tripoli hospitalet i Arcadia, Peloponnese, blev i sidste uge suspenderet efter at hun tillod Gyldent Daggry medlemmer indgang på hospitalet ifb. med identitetstjek. Medlemmerne af Gyldent Daggry havde entreret hospitalet for at kontrollere hvorvidt der arbejdede private immigrant sygeplejersker uden dokumentation. De påstod at de havde modtaget klager fra sygeplejerskernes fagforening.


Der har lydt et ramaskrig fra lægestanden. Det skal bemærkes, at det er ulovligt, selv for de administrative myndigheder i græske hospitaler, at udføre identitetskontrol for folk, der ledsager patienter.

En undersøgelse viste, at hospitalets administrative direktør har haft kontakt til Gyldent Daggry og har udtrykt fælles mål med fascistgruppen om,  at smide private indvandrer- sygeplejersker ud fra hospitalet. Hun(direktøren) blev efterfølgende suspenderet fra sin stilling - en afgørelse taget af sundhedsministeren.

No comments:

Post a Comment