Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Thursday 6 June 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 1 juni 2013 #16

Deze week in het nieuws bij rbnews international:

• Laatste geval van censuur in Griekenland vindt onwaarschijnlijke doel in lied van beroemde componist Manos Hadjidakis.
• Voor de eerste keer gewelddadige racistische aanvallen in centrum van Thessaloniki. Coalitiepartners kibbelen ondertussen over wetsvoorstel tegen racisme.
• Privatisering van waterbedrijf in Thessaloniki gaat door, na goedkeuring door Griekse privatiseringsfonds van twee potentiële investeerders.
• Drie anti-mijnbouw activisten die werden gearresteerd in Skouries krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen, maar gaan in hoger beroep
• Fusies van bibliotheken en andere staatsinstellingen zal leiden tot ontslag ambtenaren
1. Kemal wordt gecensureerd

Via sociale netwerken werd woensdag 29 mei bekend, dat de directeur van een lagere school in Thessaloniki, de muzieklerares berispte omdat ze haar leerlingen het liedje met het titel ‘Kemal’ leerde. Dit is een lied op tekst van Nikos Gatsos en muziek van Manos Hadjidakis, twee van de belangrijkste Griekse kunstenaars van internationale allure .

‘Kemal’ is een metafoor voor mensen die ervoor kiezen om een leven lang te strijden voor een betere wereld. Volgens sommige bronnen werd de berisping gegeven nadat ouders van de school hun beklag hadden gedaan omdat ze het lied "islamistische propaganda" vonden. Over het incident wordt verder gezegd dat de directeur de fotokopieën met de tekst van het lied van de kinderen afnam om vervolgens tegen de lerares te zeggen "op de basisschool moeten we vooral de nationale identiteit benadrukken. "

Het nieuws verspreidde zich met grote snelheid via de sociale media, en veroorzaakte veel reacties. In het contact dat radiobubble had met de lerares die dit incident meemaakte en hekelde, liet zij weten dat ze op dit moment de kwestie wil oplossen door de binnenschoolse procedures te volgen die door de wet voorzien worden.

Uit het onderzoek van het ministerie van Onderwijs - dat de staatssecretaris van onderwijs T. Papatheodorou in gang zette - blijkt dat het relaas van de lerares accuraat is. Hoewel ze nog geen formele klacht heeft ingediend, zal het Ministerie de directeur van de school vragen om schriftelijke uitleg over het incident te geven.

Naar aanleiding van dit incident was er op internet veel aandacht voor de teksten, muziek en publieke uitspraken van de grote componist. In dit kader bracht radiobubble de internetcampagne die het drie jaar geleden ter ere van Hadjidakis voerde opnieuw onder de aandacht.

2. Racistische aanslagen in Thessaloniki, Gouden Dageraad en antiracistische wetgeving

Afgelopen week vond opnieuw een racistische aanval plaats, deze keer in Thessaloniki. Afgelopen zaterdag werd tijdens de weekmarkt een immigrant uit Rwanda met een mes aangevallen. De aanval volgde een op een incident in de buurt waarbij verschillende Afrikaanse straatverkopers verbale aanvallen en bedreigingen te horen hadden gekreken.

Een paar uur later werd ook een Iraakse immigrant met een stiletto gestoken. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht waar hechtingen nodig bleken te zijn. De tweede immigrant heeft echter, twee dagen later, nog een aanklacht tegen onbekenden ingediend.

Op donderdag 30 mei, is het pistool afgegaan van de parlementariër van Gouden Dageraad, Anthonis Gregos, tijdens de reguliere veiligheidscontrole op de luchthaven van Athene, voordat het parlementslid aan boord ging voor een vlucht naar Thessaloniki. Bij het incident liep niemand verwondingen op. Het gerucht gaat dat het pistool nog in de handen was van Gregos toen het afging. Hij beweert echter dat het pistool afging in de handen van de vliegveldmedewerker. Gregos stapte uiteindelijk zonder problemen op het vliegtuig. De politieke wereld en vooral de linkse partijen hebben veel kritiek op het incident. Op hetzelfde moment heeft het college van voorzitters van het Parlement besloten om de regelgeving te wijzigen zodat het verboden is om gewapend het parlementsgebouw te betreden, terwijl de minister van Openbare Orde heeft verklaard dat alle wapenvergunning van alle Kamerleden opnieuw zullen worden beoordeeld.

Ondertussen vindt, in een spervuur van verwijten tussen de regeringspartijen, het debat plaats over het anti-racistische wetsvoorstel, dat deze week werd ingediend bij de bevoegde parlementaire commissie. Nea Dimokratia (ND) heeft voorstellen ingediend met als doel het goedkeuren of ontkennen van genocides, de Holocaust en Nazimisdaden strafbaar te stellen. Aan de andere kant beschuldigt PASOK ND van “onvoorstelbare vrijblijvendheden” en stelt dat er “ ernstige grondwettelijke kwesties in het geding zijn en dat de grondwet gerespecteerd dient te worden”. Tot slot verwijt DIMAR – de partij die het oorspronkelijke wetsvoorstel had ingediend – ND de staat en zijn organen te ontzien en vrij te stellen van enige aansprakelijkheid, dwz dat het publiek aanzetten tot rassenhaat door de staat en zijn ambtenaren zou zijn toegestaan.

3. Privatisering EYATH

De Griekse overheid kondigde in februari aan dat ze haar aandelen, een belang van 51%, in het waterbedrijf van Thessaloniki EYATH wil verkopen.

Twee van de vier investeringsfondsen die zich als potentiële koper meldden, zijn vorige week door de privatiseringsfonds TAIPED goedgekeurd. Een ervan is geallieerd aan het Franse vennootschap Suez, waar ook het Griekse bedrijf Actor aan deelneemt. Actor is in handen van zakenman G. Bobolas die tevens bekend is als eigenaar van Hellas Gold, het mijnbedrijf dat actief is in Skouries in de regio Chalkidiki. Het bod van burgerinitiatief “Beweging136” werd daarentegen afgewezen. Beweging 136 verzet zich tegen de privatisering van EYATH en wil het waterbedrijf onder sociaal beheer plaatsen door middel van partnerschappen op wijkniveau.

Één van de voorwaarden van de aanbesteding was dat de aanbieder zou moeten kunnen aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan op het gebied van de watervoorziening van een stad van minstens 500.000 mensen. Omdat hij zich niet kon vinden in bovengenoemde ontwikkelingen, heeft Kriton Arsenis, een PASOK lid van het Europese Parlement zijn functie neergelegd.

Vorige week lanceerde radiobubble een nieuw groot onderzoek naar de privatisering van water, een vervolg op het onderzoek dat in 2012 naar privatisering gedaan werd. Met dit onderzoek wil radiobubble nieuws het probleem van de watervoorziening, vooral in stedelijke gebieden en dan met name in Athene en Thessaloniki, onder de loep nemen.

4. Skouries: veroordeling van de drie gearresteerde vrouwen

Op maandag 27 mei vond de rechtszaak plaats tegen de drie vrouwen die begin mei werden gearresteerd in de buurt van de Karatzas-rivier in Skouries, in noord Chalikidiki. De arrestatie vond plaats binnen het kader van de mobilisaties tegen de bouw van een goudmijn in het gebied.

De drie vrouwen werden gearresteerd nadat ze aangevallen waren door de politie. Samen met andere bewoners eisten ze dat de vergunning van het bedrijf Hellas Gold, dat het voorbereidingswerk voor de aanleg van de goudmijn uitvoert in het bos, opnieuw gecontroleerd wordt. De drie verdachten werden uiteindelijk veroordeeld tot zes en zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor ongehoorzaamheid, belediging van de politie, poging tot het bevrijden van gevangenen en het toebrengen van licht lichamelijk letsel. De vrouwen zijn tegen de uitspraak in beroep gegaan en werden vervolgens vrijgelaten. Volgens hun raadsman, heeft de officier van justitie de belangrijkste aanklacht (bieden van weerstand) laten vallen. Hij verwacht dat de vrouwen in hoger beroep zullen worden vrijgesproken.

5. Fusies openbare bibliotheken en organisaties hebben ontslagen tot gevolg

Volgens publicaties en diverse bronnen zullen 46 openbare bibliotheken worden samengevoegd zodat een deel van het personeel boventallig wordt en vervolgens ontslagen kan worden. In de bibliotheken werken nu 160 medewerkers die een derde van de formeel bestaande vaste posities bezetten.

Werknemers in de openbare bibliotheken klagen dat deze sowieso ondergefinancierd worden en dat hun besturen onbetaald zijn. Volgens het persbericht van de werknemers in de bibliotheek van Lefkas variëren de jaarlijkse kredieten van bibliotheken van 2.000 tot € 8.000.

Ook 17 andere overheidsinstanties, met in totaal 416 medewerkers vormen het doelwit van fuseringsplannen van de Griekse overheid. Door de aankomende fusies zal de helft van hen zijn baan verliezen.

6. Stakingen

De werknemers van het zuivelbedrijf MEVGAL in Athene staken al 37 dagen en zijn vastbesloten om hun staking voort te zetten. De stakers eisen betaling van vier maanden achterstallig salaris, een CAO en het veiligstellen van banen. De werkgevers aan de andere kant, zijn begonnen met mensen te ontslaan te midden van de staking. In het verleden hadden ze al gedreigd met het sluiten van de fabriek in Athene.

Echter, net zoals tijdens de staking van de staalarbeiders vorig jaar, is er ook nu sprake van een golf van steun en solidariteit van werknemers uit andere sectoren, zowel in Griekenland als in het buitenland.

Op dinsdag hielden de werknemers van Express Service - een bedrijf voor pechhulp onderweg- een 24uursstaking omdat ze al negen maanden niet betaald zijn. De staking volgde op een 4 uur durende werkonderbreking, een week eerder. Voordat ze aan de 24uur staking begonnen dienden de werknemers van Express Service een aanklacht in bij de arbeidsinspectie. Daarnaast richtten ze een vakbondsorganisatie op en spanden ze een rechtszaak aan tegen de werkgever. De werkgever heeft van zijn kant sinds de start van de protesten al vijf werknemers ontslagen.

7. Spot Gay Pride / ESR

De ESR (Nationale Raad voor Radio en Televisie) heeft het verzoek voor het uitzenden van een tv-spotje over de Gay Pride die op 8 juni in Athene zal worden gehouden uiteindelijk verworpen.

De oorspronkelijke kwestie waarvoor het verzoek bij de ESR terecht kwam was een fragment met twee kussende vrouwen die getoond wordt in de spot.

Uiteindelijk heeft ESR in een plenaire vergadering geoordeeld dat het uitzenden van de tv-spot niet kon worden gezien als een invulling van een verzoek met maatschappelijke karakter. Om die reden werd het verzoek tot gratis utzending van de tv-spot verworpen. Het adverteren - middels deze tv-spot en andere relevante advertenties - zal tevens niet worden toegestaan in het openbaar vervoer.

8. Uitbraak van schurft in een politiebureau aan de rand van Athene

De Pan-Helleense Federatie van Politiemannen (POASY) klaagde dat er schurft is uitgebroken onder negen buitenlandse gevangenen in het politieburo van Markopoulos. De POASY hekelt ook de "onaanvaardbare" omstandigheden die het gevolg zijn van de langdurige detentie van met name vreemdelingen die het land worden uitgezet. Hierdoor onstaat er gevaar voor de gezondheid van de politieagenten en de gevangenen.

De federatie roept op tot het onmiddellijke ontlasten van gevangenissen, de overbrenging van gedetineerden naar een lokatie met de vereiste infrastructuur en onmiddellijke ontsmetting van de politiecellen.

No comments:

Post a Comment