Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Thursday, 9 May 2013

Wekelijks bulletin uit Griekenland 5 mei 2013 #14

Dit wekelijks nieuwsbulletin werd voorbereid door het team van #rbnews international en vertaald door een vriend van radiobubble die anoniem wenst te blijven.

Deze week in het nieuws bij rbnews international:

- Parlement neemt nieuwe wet aan die ondermeer ver onder het minimumloon liggende salarissen vaststelt voor werkelozen die een baan vinden.
- Migranten in detentiecentra in hongerstaking uit protest tegen de duur van detentie en de omstandigheden waarin ze worden vastgehouden.
- 23e jarige vrouw die door een lid van Gouden Dageraad in elkaar was geslagen, overlijdt na een maand in het ziekenhuis. Politie nog op zoek naar dader.
- Protesten tegen de aanleg van goudmijnen in het Skouries-bos in Chalkidiki voortgezet met een demonstratie op de Dag van de Arbeid.
- Websites die met copyright beschermd materiaal gratis distribueren met sluiting bedreigd.


Parlement neemt nieuwe wet aan die salarissen onder het minimumloon mogelijk maakt.
Op zondag 28 april nam het Grieks parlement een wet aan in het kader van de bezuinigingsmaatregelen. De wet werd volgens dezelfde procedure aangenomen als het laatste Memorandum, dat in november 2012 werd vastgesteld. Dat betekent dat voor de aanname van het wetsvoorstel niet alleen de spoed-procedure gevolgd werd, maar dat de wet ook in de vorm van 1 enkel artikel werd gepresenteerd waardoor de kamerleden niet de gelegenheid hebben om de wet op bepaalde onderdelen af te wijzen.
Op het laatste moment voegde de minister van Financiën, Yannis Stournaras, nog een bepaling toe, waarmee wordt vastgesteld dat mensen met een werkloosheidsuitkering in het vervolg kunnen worden aangenomen met een maximum salaris van 490 € (427 € voor mensen onder de 25). Deze bedragen liggen ver onder het minimumloon en betekenen dus feitelijk het einde van dat concept.
Een ander belangrijk onderdeel van de nieuwe wet is het besluit om voor het eind van 2014 15.000 ambtenaren te ontslaan.
In zowel de internationale - als de Griekse media werd dit besluit onthaald als een maatregel om de “opgeblazen” Griekse publieke sector “af te slanken”. Daarbij wordt echter een aantal belangrijke punten uit het oog verloren. Op de eerste plaats kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij de stelling dat het Griekse ambtenarenapparaat is “opgeblazen” in vergelijking met andere EU-landen (zie OESO-gegevens).
Verder is het zo dat het beperkte ontslagrecht van ambtenaren in Griekenland werd ingevoerd om te voorkomen dat nieuwe regeringen ambtenaren kunnen ontslaan om vervolgens hun eigen politieke aanhangers te benoemen. Dit is ook de verklaring voor het feit dat het opheffen van bepaalde ambtelijke instanties als officiële reden wordt gegeven voor de ophanden zijnde ontslagen. De Griekse grondwet staat massaontslagen op andere gronden namelijk niet toe. Tegelijkertijd is in de wet van 28 april echter ook een bepaling opgenomen die het werven van gemeenteambtenaren mogelijk maakt zonder betrokkenheid van de Griekse Hoge Raad voor Personeelsselectie. Deze onafhankelijke raad werd in 1996 opgericht om toezicht te houden op de werving van ambtenaren en te voorkomen dat mensen zouden worden aangenomen vanwege politieke gunsten. Kort gezegd komt het er dus op neer dat de bepalingen van de aangenomen wet de deur weer open zetten voor werving op basis van politieke voorkeuren in plaats van competenties.
De twee belangrijkste Griekse vakbonden, GSEE en ADEDY, hielden tijdens de stemming een kleine protestactie buiten het parlement. De oppositiepartijen trokken de grondwettelijkheid van de procedure waarmee het wetsvoorstel werd ingediend in twijfel. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk aangenomen met 168 stemmen voor, 123 tegen en 1 onthouding.
Migranten in hongerstaking
De afgelopen maanden is het aantal hongerstakingen toegenomen van immigranten en/of vluchtelingen die daarmee protesteren tegen de omstandigheden waarin zij worden vastgehouden in detentiekampen of tegen de wijze waarop ze behandeld worden. Deze week werden twee nieuwe hongerstakingen gemeld: eentje in Larissa (centraal Griekenland) en eentje op Lesbos. De hongerstaking in Larissa betreft de omstandigheden waarin migranten in de lokale gevangenis worden vastgehouden. Op Lesbos zijn 12 Afghanen en 4 Syriërs die onlangs op het eiland arriveerden in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen de spagaat waarin ze terecht zijn gekomen en die tragische en absurde gevolgen voor ze heeft. Omdat de politie en de kustwacht weigeren om de vluchtelingen te arresteren vanwege het gebrek aan detentiefaciliteiten, zitten de 16 vast in de haven van Mytilini, zonder de mogelijkheid te hebben om ergens anders naar toe te gaan. Ze leven, eten en slapen zo goed en zo kwaad als het gaat op het havencomplex, waarbij ze afhankelijk zijn van de steun van de lokale bevolking en vrijwilligers die hen van voedsel en producten voor de elementaire persoonlijke hygiëne voorzien.
Hoe absurd de situatie is, blijkt uit het feit dat de vluchtelingen de politie letterlijk smeken om hen te arresteren, zodat ze de beschikking krijgen over een deportatie document waarmee ze een maand in Griekenland kunnen blijven. Zo zouden ze dan van het eiland kunnen vertrekken en proberen om hun reis naar Noord-Europese landen te vervolgen.

Vrouw overlijdt na aanval door lid van Gouden Dageraad.
Een 23jarige vrouw overleed deze week na een ziekenhuisverblijf van enkele weken. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen nadat ze in elkaar was geslagen door haar vriend, van wie bekend is dat hij een lid van Gouden Dageraad is. Los van het tragische karakter van dit voorval werd ook een ander aspect onderwerp van discussie. Diverse activisten die zich zorgen maken over de tolerante houding van de autoriteiten jegens de acties van Gouden Dageraad merkten op dat de politie en de rechterlijke instanties geen persoonlijke gegevens of foto’s in de openbaarheid gaven zolang de dader voortvluchtig was, terwijl dat wel de praktijk is als het gearresteerde linkse – of anarchistische verdachten betreft. Gouden Dageraad haalde deze week ook het nieuws met zijn poging om een voedselverstrekking “alleen voor Grieken” in Athene te organiseren. De actie werd verboden door de burgemeester van Athene, Yorgos Kaminis, die vervolgens werd aangevallen door het Gouden Dageraad Kamerlid Germenis (zie hier). Burgemeester Kaminis kreeg kritiek te verduren vanwege de legale reden die hij gaf om de voedselverstrekking te verbieden: hij stelde namelijk dat het vertrekken van voedsel op Syntagma neer zou komen op “het illegaal bezetten van openbare ruimte”, terwijl de Griekse antiracisme wetgeving voldoende ruimte biedt om een activiteit die “alleen voor Grieken” is te verbieden vanwege zijn discriminerende karakter.
Tot slot maakten veel Twitter-gebruikers op Goede Vrijdag melding van de aanwezigheid van Gouden Dageraad leden bij de tolposten langs de snelwegen die naar de Peloponnesus leiden. Bij de tolpost in Elevsina tilden ze de slagbomen op om het verkeer gratis doorgang te verlenen. Hen werd bij deze actie geen strobreed in de weg gelegd, terwijl vergelijkbare acties van de beweging “Ik betaal niet” –die zich verzet tegen de buitensporige tolgelden- steevast tot optreden van de Griekse ME leiden.

Voortgaande protesten tegen mijnbouw in Skouriës
De inwoners van noordoost Chalkidiki protesteerden op de Dag van de Arbeid opnieuw tegen de plannen om goud- en kopermijnen aan te leggen in het bos van Skouriës. De demonstratie werd uiteen gedreven door de ME, die daar bij grote hoeveelheden traangas gebruikte (video). Ondertussen veroordeelde Ioannis Kyrgiafinis, de voorzitter van de politievakbond in Chalkidiki, het feit dat de politiemacht in de regio wordt gebruikt als privé security dienst voor de mijnbouwbedrijven Hellas Gold en het Canadese moederbedrijf Eldorado Gold (verslag en video, in het Grieks). Kyrgiafinis veroordeelde de lange werkuren die zijn collega’s moeten maken en de hoge kosten die dit met zich meebrengt voor de Griekse staat omdat er dagelijks 80-90 politieagenten in het Skouriës-bos gestationeerd zijn. Tot slot uitte hij zijn zorgen over het feit dat de rest van het schiereiland Chalkidiki het zonder adequate politiemacht moet stellen, waarbij hij de vrees uitsprak dat de problemen verder zullen stijgen na de aanvang van het toeristenseizoen.


Rechtszaak tegen websites
Op dinsdag 30 april werd uitspraak gedaan in een rechtszaak die de Griekse Associatie ter Bescherming van Intellectueel Eigendom (beter bekend onder zijn Griekse afkorting AEPI) had aangespannen om aanvullende voorlopige maatregelen te vragen tegen enkele providers van internet diensten. AEPI eiste het blokkeren van specifieke websites die vrij toegang geven tot films, muziek, games en ander materiaal dat normaal gesproken door auteursrechten gedekt wordt. De eis werd afgewezen door het gerechtshof, dat in augustus uitspraak zal doen in een tweede rechtszaak waarin permanente maatregelen worden geëist. De afwijzing door het hof heeft slechts een tijdelijk karakter tot het moment waarop het zich over de tweede rechtszaak tegen dergelijke websites zal buigen. Mocht het hof zich uiteindelijk voor de eis van AEPI uitspreken, dan zal dat een precedent scheppen voor alle vergelijkbare zaken.
Opgemerkt moet worden dat dit de eerste keer is dat een dergelijke zaak in een Grieks gerechtshof behandeld wordt. Een tweede vergelijkbare rechtszaak (tegen de bekende website The Pirate Bay) zal eind mei plaatsvinden.

No comments:

Post a Comment